Uns 120 joves aspirants a cursar formació sanitària especialitzada han assistit avuit a la jornada de portes obertes per a futurs residents, organitzada per la Comissió de Docència de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

L’objectiu principal d’aquesta Jornada ha estat donar a conèixer als futurs facultatius residents l’estructura docent de l’hospital i difondre la formació que s’hi imparteix. S’ha pretès també acostar els serveis mèdics i quirúrgics a aquests joves per tal que puguin conèixer més a fons la dinàmica de l’hospital i facilitar així la seva elecció.

La jornada s’ha iniciat amb una sessió a la sala d’actes en què la Dra. Montserret Figuerola, gerent de la GTMS, ha donat la benvinguda als assistents i ha fet una primera presentació del nostre centre, i on ha continuació la Dra. Rosa Villalonga, presidenta de la Comissió de Docència i cap d’estudis, ha presentat l’àrea docent de l’hospital.

Tot seguit, diversos tutors docents han parlat sobre la formació que s’imparteix al nostre centre pel que fa a especialitats mèdiques, especialitats centrals i especialitats quirúrgiques, així com la formació a la GTMS en l’especialitat de medicina familiar i comunitària. La sessió ha finalitzat amb un torn de precs i preguntes coordinada per dos residents d’últims anys del nostre centre.

Després d’aquestes exposicions, s’ha iniciat una visita guiada pels diferents serveis, amb una distribució per grups segons l’especialitat. Els estudiants han estat acollits pels caps de servei, els tutors i facultatius residents de l’hospital, tots els quals els han ofert explicacions que contribuiran a efectuar la seva elecció amb la màxima informació.

9 de març de 2018

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email