Una valoració geriàtrica completa de les persones de més edat ajuda a predir la mortalitat

Una valoració geriàtrica completa de les persones de més edat ajuda a predir la mortalitat