Una recerca liderada per la Dra. Teresa Casanovas ajudarà a avaluar la qualitat de vida dels pacients amb hepatopaties i trasplantats hepàtics

Investigadors de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’IDIBELL estan portant a terme l’estudi Validació prospectiva de la versió curta del test específic de Qualitat de Vida SF-LDQOL (Short Form – Liver Disease Quality of Life) per a hepatopaties i trasplantament hepàtic, un dels treballs de recerca que han estat subvencionats aquest darrer any pel Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) de l’Instituto de Salud Carlos III.

Encapçalen el projecte la Dra. Teresa Casanovas, directora del Programa Assistencial d’Hepatitis Cròniques de l’HUB, com a investigadora principal, i la Dra. Alejandra Chandía, psicòloga, juntament amb la Dra. M. Carmen Peña, hepatòloga; la Sra. Inés de la Iglesia, supervisora d’infermeria, i el Dr. Michael Herdman, consultor especialista en qualitat de vida.

L’Hospital Universitari de Bellvitge treballa en la qualitat de vida del malalt trasplantat hepàtic des de l’any 1987. Dins d’aquesta línia assistencial i de recerca, ha desenvolupat nombrosos estudis, entre els quals l’adaptació cultural i validació de la versió llarga d’aquest mateix qüestionari, realitzada amb el suport de la Marató de TV3.

El test SF-LDQOL és un test multidimensional, específic per a pacients amb hepatopatia, que recull paràmetres relacionats no només amb els símptomes i efectes de la malaltia, sinó també amb aspectes psicològics i socials de la qualitat de vida del malalt. Aquest treball analitzarà les dades recollides pel qüestionari, en un interval de 6 mesos, en un grup de 230 pacients, realitzant una correlació amb dades clíniques, per tal de valorar-ne la seva utilitat clínica i fiabilitat.

La qualitat de vida i els aspectes psicosocials han estat avaluats inicialment en l’àmbit de l’oncologia. No obstant això, tenen cada dia més importància també en altres àmbits de la medicina, com ara el dels malalts amb hepatopaties cròniques i trasplantaments.

En un malalt que ha rebut un trasplantament de fetge, el procés de curació no finalitza amb l’implantament de l’òrgan, sinó que, un cop donat d’alta, el pacient continua tenint una sèrie de necessitats i de preocupacions per adaptar-se a la nova situació que poden anar des dels efectes de la medicació fins a qüestions relatives al seu aspecte extern, i que el poden afectar en la memòria, la concentració, el son, l’angoixa, la sensació de solitud, l’estigma social o la sexualitat, entre d’altres aspectes. En el cas de les dones, el rol social tradicional les pot impulsar a assumir càrregues excessives de responsabilitat que els poden causar frustració i una pitjor qualitat de vida.

Aquestes circumstàncies fan que cada dia sigui més imprescindible una atenció integral del malalt i el seu entorn familiar, a càrrec d’un equip multidisciplinari, que inclogui l’abordatge dels aspectes psicològics i socials.

Abril 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email