Una nova tècnica permet predir el risc d’infecció per hCMV en trasplantats renals

La Unitat de Trasplantament Renal ha desenvolupat una nova tècnica que permet predir el risc de desenvolupar infecció pel virus del citomegalovirus humà (hCMV) en pacients portadors d’un trasplantament renal. Aquest treball s’ha publicat recentment a American Journal of Transplantation en l’article Pretransplant immediately early-1-specific T cell responses provide protection for CMV infection after kidney transplantation, que té com a primer firmant el Dr. Oriol Bestard.

L’estudi mostra la utilitat de la tècnica d’Elispot IFN-gamma per monitorar de forma precisa la resposta cel·lular hCMV-específica ja abans que el pacient rebi el trasplantament renal, i així conèixer la susceptibilitat inmunològica individual a desenvolupar la infecció pel hCMV després del trasplantament renal.

Aquesta eina permetria millorar de forma molt significativa les mesures de monitoratge immunològic de què es disposa actualment en el camp del trasplantament renal per conèixer el risc de presentar la infecció citomegàlica en pacients inmunodeprimits, i es podria fer potencialment extensible a d’altres tipus de trasplantament d’òrgan sòlid.

Aquestes dades posen les bases per a l’inici d’un estudi prospectiu, randomitzat, multicèntric que validin aquests resultats preliminars per poder, en darrera instància, ser traslladats a la pràctica clínica habitual.

Podeu veure l’abstract de l’article clicant aquí.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email