Una nova tècnica permet diagnosticar la tuberculosi extrapulmonar en dues hores

La Dra. Raquel Moure, el Dr. Rogelio Martín i el Dr. Fernando Alcaide, del Servei de Microbiologia de l’HUB, han publicat, fa uns mesos, a la revista Journal of Clinical Microbiology l’article Effectiveness of an integrated real-time PCR method for detection of the Mycobacterium tuberculosis complex in smear-negative extrapulmonary samples in an area of low tuberculosis prevalence.

A més de la dificultat diagnòstica de la tuberculosi en general (poca sensibilitat amb els mètodes convencionals de detecció directa i lentitud de creixement del bacteri en els medis de cultiu artificials), l’extrapulmonar té dos problemes diagnòstics afegits: la manifestació clínica atípica de la malaltia en aquestes formes no respiratòries, i l’escassa càrrega bacteriana present en les mostres extrapulmonars.

La tècnica diagnòstica analitzada en aquest treball, anomenada Xpert MTB/RIF, que detecta simultàniament el bacil de Koch i la resistència a la rifampicina, ja havia estat inicialment avaluada i implantada com a rutina l’any 2010 per al diagnòstic de la tuberculosi pulmonar. El seu preu, acordat amb els organismes mundials de salut pública, oscil·la entre els 60 i 70 € que costa als països occidentals i entre els 10 i 15 $ a què es ven en països emergents on la tuberculosi és un problema de salut pública molt més important.

Els resultats d’aquest estudi han estat determinants en la decisió d’incorporar aquesta tècnica en la rutina assistencial per al diagnòstic de casos d’alta sospita de tuberculosi extrapulmonar on la microscòpia no és capaç de revelar la presència del bacil de Koch.

Aquest estudi posa de manifest la utilitat d’una nova tècnica de biologia molecular en el diagnòstic ràpid (tot just dues hores des de la recepció de la mostra) de la tuberculosi extrapulmonar. A més de la detecció del bacteri causant de la tuberculosi, la tècnica permet determinar si el bacteri és resistent a un dels antibiòtics més importants utilitzats en la pauta farmacològica, la rifampicina, cosa que permet adaptar el tractament des d’un inici.

La tuberculosi és una de les malalties infeccioses més importants en l’actualitat, fins al punt que es calcula que un terç de la població mundial està infectada pel bacil de Koch. A Catalunya, la incidència és de 18 casos notificats per cada 100.000 habitants, una taxa alta en comparació amb altres regions d’Europa occidental (taxes de 4,5 a Alemanya, de 4,3 a França o de 2,8 per cada 100.000 habitants a Itàlia, per exemple).

Encara que la majoria de casos són d’afectació pulmonar, els casos de tuberculosi extrapulmonar (que inclou les diferents formes clíniques que el bacil de Koch pot produir també fora del tracte respiratori) han augmentat en els últims anys. Així, a Catalunya, l’any 2011, un 31,3% de tots els casos de tuberculosi van ser d’afectació exclusivament extrapulmonar, i un 11,9% eren casos amb afectació pulmonar i extrapulmonar.

L’estudi va ser realitzat en 108 mostres no respiratòries, de diferent origen, pertanyents a pacients amb tuberculosi extrapulmonar on la microscòpia no aconseguia detectar la presència del bacteri. Tal com explica la Dra. Raquel Moure, “el fet que, en gairebé el 60% dels casos, aquesta tècnica va ser capaç de detectar el bacil i, per tant, diagnosticar la malaltia de manera precoç posa de manifest la seva utilitat en aquest tipus de mostres més difícils, especialment en líquids no estèrils (com ara aspirats gàstrics i orina), nòduls limfàtics o abscessos”.

Aquest article ha estat recentment elegit per una comissió de la Universitat de Harvard per formar part d’una revisió de l’OMS sobre la utilitat d’aquest sistema per al diagnòstic de tuberculosi extrapulmonar.

Podeu accedir a l’article clicant aquí.

Febrer 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email