Els membres de l'equip d'Endoscòpia Intervencionista de l'HUB que han desenvolupat la nova tècnica

Un equip d’Endoscòpia Intervencionista del Servei d’Aparell Digestiu amb la col·laboració de la Unitat d’Hepatobiliopancreàtica de Cirurgia General de l’HUB ha desenvolupat una nova tècnica amb blau de metilè per reduir al mínim el percentatge de fracàs en l’aplicació de la colangiopancreotografía retrògrada endoscòpica (CPRE) per al drenatge biliar i pancreàtic.

La CPRE és la tècnica més utilitzada per solucionar l’obstrucció de la via biliar provocada per càlculs i estenosi. Es tracta d’una tècnica que combina endoscòpia i radiologia i que està plenament consolidada per tractar problemes biliopancreàtics benignes i malignes. No obstant això, entre un 1 i un 3% de les aplicacions de la CPRE resulta fallida. Entre els anys 2012 i 2015 es van realitzar un total de 2.376 CPRE a l’HUB, un 2,3% de les quals van resultar frustrades.

Actualment, la Unitat d’Endoscòpia Intervencionista de l’HUB s’ha convertit en centre referent i receptor de casos de CPRE fallida d’altres centres de Catalunya. En aquests casos, la raó principal del fracàs del drenatge biliar és la impossibilitat de detectar i/o canular l’orifici de la papil·la duodenal per on s’ha d’introduir el catèter. L’alteració de l’anatomia del pacient a causa d’una cirurgia anterior o la presència de diverticles fa molt difícil trobar la localització exacta de la papil·la, el que provoca el fracàs de la CPRE.

Gràcies a la utilització del blau de metilè com a mitjà de contrast, l’equip de l’HUB, liderat pel Dr. Joan Gornals, ha aconseguit reduir gairebé a 0 el percentatge de fracàs de les CPRE guiades per ecoendoscòpia en pacients amb malalties biliopancreàtiques benignes i amb experiències prèvies fallides.

La tècnica desenvolupada a l’HUB combina CPRE i ecoendoscòpia per evitar la utilització d’altres tècniques més invasives, tal com destaca la Dra. Claudia Consiglieri, de l’equip d’Endoscòpia Intervencionista.

La injecció de blau de metilè mitjançant la punció guiada per ecoendoscòpia a la via biliar o conducte pancreàtic permet localitzar la papil·la gràcies a la sortida de colorant a nivell duodenal. Això facilita la correcta introducció del catèter i la realització de la CPRE. A més, aquest colorant innocu també provoca que la papil·la s’infli (el que es coneix com “efecte embarassada”), fent encara més patent la seva ubicació i facilitant el seu accés.

L’estudi es va dur a terme entre els anys 2012 i 2015 sobre 11 pacients que s’havien sotmès almenys a una CPRE sense èxit previ. Amb l’excepció d’un d’ells, l’aplicació del blau de metilè va permetre completar amb èxit la intervenció. Per la innovació i novetat de la tècnica en el camp biliopancreàtic, els resultats del treball han estat publicats a la secció New Methods de la revista Gastrointestinal Endoscopy, una de les revistes internacionals més prestigioses.

La tècnica, que ja s’ha incorporat als protocols de treball de la Unitat d’Endoscòpia Digestiva de l’HUB, constitueix l’eix de la tesi doctoral de la Dra. Consiglieri, la qual està sent dirigida pels doctors José Castellote i Joan Gornals.

La Dra. Consiglieri és actualment becària d’Endoscopia Intervencionista gràcies al finançament de Boston Scientific i la Societat Espanyola d’Endoscòpia Digestiva.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email