Una innovadora intervenció endoscòpica sense incisions permet reduir l’obesitat i controlar la diabetis

El passat 22 d’octubre, l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) va practicar per primera vegada a l’Estat espanyol una nova intervenció quirúrgica que permet reduir l’obesitat i controlar la diabetis. Es tracta del bypass endoscòpic endoluminal, consistent en la col·locació d’un dispositiu a manera de revestiment interior a l’intestí prim mitjançant una intervenció endoscòpica que no dura més de 30 minuts. Es tracta d’un procediment indicat per a pacients obesos que també siguin diabètics, sobretot aquells que tenen obesitat moderada tipus I o diabetis mellitus tipus 2 de difícil control glucèmic.

El tractament té una durada d’un any, al cap del qual els pacients experimenten una millora dels nivells de glucèmia i hemoglobina A1c i disminueixen el pes fins a un 20%, segons l’experiència existent. Passats aquests dotze mesos, el dispositiu és retirat per via endoscòpia i el pacient és donat d’alta el mateix dia. Pel fet de tractar-se d’un procediment endoscòpic, no requereix d’incisions ni ferides en l’abdomen.

A partir de la primera intervenció, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha posat en marxa un programa de realització regular d’aquest tipus de procediment. “El nombre de complicacions és molt baix, per tant, podem dir que és una tècnica segura i fiable. De totes maneres, la tècnica que cal utilitzar en cada cas s’ha d’individualitzar en funció de les característiques del pacient, dels resultats que pot oferir cada procediment i de l’experiència del centre”, explica el Dr. Jordi Pujol Gebellí, cirurgià que ha realitzat aquesta nova intervenció.

En els darrers anys, han sorgit i s’han desenvolupat diverses estratègies i tècniques endoscòpiques innovadores per al tractament de l’obesitat. Així, en l’actualitat existeixen diverses tècniques de col·locació de baló intragàstric, d’injecció intragàstrica de toxina botulínica, sistemes de sutura, tècniques malabsortives –entre les quals s’inclou el bypass endoscòpic endoluminal– i altres procediments més experimentals.

Desembre 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email