Una infermera de l'Hospital Virgen de la Macarena ha fet una estada formativa a l'HUB en cirurgia bariàtrica

La Unitat de Cirurgia Bariàtrica de l’Àrea de les Malalties de l’Aparell Digestiu i el Servei de Dietètica i Nutrició Clínica van acollir, del 28 al 30 de gener, una diplomada infermera del Servei de Cirurgia Digestiva de l’Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla per realitzar una estada formativa.

Durant la seva estada, aquesta infermera va poder conèixer el programa de Cirurgia Bariàtrica, intervenint amb els diferents membres de l’equip multidisciplinari en l’atenció, cures i seguiment d’aquests pacients, en les diferents fases del procés clínic.

En fase preoperatòria, va poder assistir a les sessions de grup sobre educació dietètica nutricional i preparació d’exercicis respiratoris i mobilització, per a l’optimització del pes precirurgia bariàtrica. Aquestes sessions van ser impartides per les dietistes especialistes en cirurgia bariàtrica i per la fisioterapeuta responsable d’aquest programa. En hospitalització, va tenir l’oportunitat d’assistir a l’acollida i preparació prequirúrgica específica que ofereix Infermeria a aquests pacients.

Pel que fa a la fase postoperatòria, va participar, en la Unitat de Cirurgia Bariàtrica, en la planificació de les cures especifiques: instauració del pla de cures informatitzat, protocol d’acollida a l’ingrés del pacient, coneixement dels drenatges habituals depenent de la tècnica quirúrgica realitzada, importància de la mobilització precoç i la fisioteràpia respiratòria per a la prevenció del tromboembolisme –la trombosi venosa profunda de membres inferiors i el tromboembolisme pulmonar (TEP) estan entre les complicacions més greus d’aquesta patologia, per la qual cosa la protocol·lització de les cures infermeres i l’educació sanitària són de vital importància–, detecció precoç de signes i símptomes de complicacions, foment de l’autocura i realització d’activitats independents. Per últim, va participar en l’educació sanitària a l’alta sobre hàbits saludables i pauta dietètica, que realitza la nutricionista.

També va poder conèixer el protocol i la guia de cures a l’alta hospitalària existent en el nostre centre, així com intercanviar experiències amb els diferents professionals implicats en aquest procés.

Cal recordar que la cirurgia bariàtrica és una cirurgia complexa que requereix una atenció especial per part d’un equip multidisciplinari (endocrí, dietista, fisioterapeuta, psiquiatre, pneumòleg, anestesista, cirurgià digestiu i infermeria) en un hospital terciari, per poder garantir uns resultats excel·lents.

Abril 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email