Una dosi de càrrega addicional de l’antiagregant plaquetari prasugrel millora la resposta a aquest fàrmac

El Dr. José Luis Ferreiro, cardiòleg de l’Hospital Universitari de Bellvitge i investigador de l’IDIBELL, ha publicat a la revista JACC Cardiovascular Interventions, conjuntament amb col·legues del University of Florida College of Medicine–Jacksonville, l’article Impact of Prasugrel Reload Dosing Regimens on High On-Treatment Platelet Reactivity Rates in Patients on Maintenance Prasugrel Therapy.

Les conclusions d’aquest estudi demostren que una dosi de càrrega addicional de prasugrel millora la resposta en pacients que reben de forma crònica aquest fàrmac.

El prasugrel és un antiagregant plaquetari que s’ha incorporat fa pocs anys al tractament de la cardiopatia isquèmica, i, malgrat que s’ha evidenciat que millora els resultats del clopidogrel en pacients amb una síndrome coronària aguda per a la qual es realitza intervencionisme coronari percutani, encara existeixen controvèrsies sobre aspectes relatius a les dosis idònies en certes circumstàncies pel que fa a eficàcia terapèutica i seguretat.

Aquest estudi es basa en proves farmacodinàmiques (tests de funció plaquetària) realitzades a 64 pacients en tractament de manteniment amb prasugrel després d’una intervenció coronària percutània. Les dades que aporta demostren que una recàrrega addicional de 30 ó 60 mg del fàrmac en pacients que reben tractament de manteniment (10 mg al dia) aconsegueix millorar la resposta farmacodinàmica en tots els pacients que presenten una resposta subòptima al fàrmac.

La traslació clínica d’aquests resultats és que, en cas que aquestes persones en tractament amb prasugrel per un event isquèmic coronari tinguin un nou episodi, seria raonable que se’ls administrés una dosi de càrrega addicional, si bé es necessita un estudi a major escala amb events clínics com a objectiu per confirmar aquesta hipòtesi.

Podeu veure l’abstract de l’article clicant aquí.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email