Unitat de Cures Intensives Cardiològiques

Unitat de Cures Intensives Cardiològiques

Una col·laboració molt més activa i estreta entre les especialitats de cardiologia i oncologia podria millorar significativament la prevenció i la detecció precoç tant de malalties cardiovasculars com de diferents tipus de càncer, segons un treball que han liderat l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital Johns Hopkins, de Baltimore (EUA) i que ha publicat la revista Circulation, la publicació científica de més impacte en l’àmbit de la cardiologia.

El treball “Oportunitats sinèrgiques en la interacció entre el cribratge del càncer i l’avaluació del risc de malaltia cardiovascular: Junts som més forts”, està liderat per la Dra. Catherine Handy, oncòloga de l’Hospital Johns Hopkins i el Dr. Miguel Cainzos-Achirica, cardiòleg i epidemiòleg de l’Hospital de Bellvitge. Realitza una revisió detallada sobre gairebé tots els treballs que s’han publicat arreu del món sobre estratègies d’screening i prevenció simultània de malalties cardiovasculars i de diferents tipus de càncer, alguns molt prevalents com ara els de pulmó, mama i colon.

“Hi ha factors de risc comuns i que a més coexisteixen en els mateixos individus, fet que justifica la idoneïtat d’una col·laboració molt més activa entre cardiologia i oncologia, que pot tenir un impacte molt important en la salut pública, ajudant a prevenir, endarrerir l’aparició o millorar el pronòstic d’aquestes malalties mitjançant la detecció precoç”, explica el Dr. Cainzos-Achirica.

A l’article es plantegen potencials accions per assolir una cooperació més activa entre ambdues especialitats, com ara protocols d’intercanvi d’informació o de major aprofitament de les proves radiològiques, entre d’altres.

En l’article han participat un seguit d’experts en càncer, cardiologia, risc vascular, epidemiologia i gestió clínica dels Estats Units, Europa, Àsia i Llatinoamèrica, entre els quals hi figuren altres professionals de l’Hospital Universitari de Bellvitge, com ara el Dr. Xavier Pintó, coordinador de la Unitat de Risc Vascular; el Dr. Josep Comín, coordinador de la Unitat de Cardiologia Comunitària, i el Dr. Xavier Corbella, cap del Servei de Medicina Interna.

Aquest treball és el primer resultat d’una col·laboració activa iniciada recentment entre l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital Johns Hopkins.

Podeu veure l’article íntegre en el següent enllaç:

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.035516

21 d’agost de 2018

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email