Recentment, s’ha celebrat el Congrés de les Malalties Cardiovasculars de la Societat Espanyola de Cardiologia, al qual es van enviar, per a la seva avaluació, 1.615 treballs desenvolupats per investigadors de la Societat, dels quals 1.023 van ser acceptats per a presentació en el Congrés.

Un treball de cardiòlegs de l’HUB sobre els resultats del codi infart, premiat en el Congrés de la SEC

Dels tres premis que es van concedir als millors treballs presentats, el grup de l’Hospital Universitari de Bellvitge va obtenir el tercer guardó amb l’estudi titulat Reducción de la mortalidad al año de seguimiento en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST tras la implantación en Cataluña del código infarto. Els seus autors han estat el Dr. Paolo Dallaglio, el Dr. Joan Antoni Gómez Hospital, el Dr. Albert Ariza, el Dr. José Carlos Sánchez Salado, la Dra. Victoria Lorente, el Dr. Joel Salazar, la Dra. Sílvia Homs i el Dr. Àngel Cequier.

Aquest treball mostra una comparació de les dades del tractament dels pacients amb infart agut de miocardi mitjançant angioplàstia primària en el nostre hospital durant l’any previ a la instauració del codi infart i l’any posterior a la implantació de l’esmentat codi.

La primera dada rellevant és l’increment del nombre de pacients atesos durant un mateix període de temps, que han passat de 242 a 513 pacients, cosa que suposa un increment del 111 %.

La instauració del codi infart ha provocat un canvi en el lloc d’activació del Servei de Cardiologia i del Laboratori d’Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista per a la pràctica de l’angioplàstia primària. Així, mentre que, en la fase precodi, l’activació es feia de forma predominant en el Servei d’Urgències, en la fase actual l’activació es fa predominantment fora del nostre centre, amb la qual cosa el Servei de Cardiologia i la Unitat d’Hemodinàmica han d’estar preparats per rebre el pacient directament i fer el procediment. D’aquesta manera, es guanya un temps important en la fase aguda de l’infart de miocardi.

Un paràmetre de qualitat assistencial fonamental en l’infart agut de miocardi és el temps de resposta per atendre el pacient. El temps que es triga entre fer el diagnòstic d’infart i prendre la decisió terapèutica i l’obertura de l’artèria mitjançant l’angioplàstia coronària, anomenat temps de reperfusió, s’ha aconseguit reduir des dels 120 minuts que es tardaven en la fase anterior al codi infart als 88 minuts en la fase actual, dada estadísticament significativa.

Això ha provocat també una reducció en el temps d’isquèmia total del pacient, que és el temps des que el pacient inicia els símptomes d’infart fins que s’aconsegueix l’obertura de l’artèria coronària en el Laboratori d’Hemodinàmica, que ha passat de 246 a 216 minuts, canvi també estadísticament significatiu.

Aquesta millora en els temps d’actuació ha portat a una millora en l’evolució clínica dels pacients. Així, s’han aconseguit reduccions en la mortalitat als 30 dies de seguiment (9,1 % vs 5,3 %, p = 0,044), que s’han mantingut a l’any de seguiment (13,7 % vs 8,0 %, p= 0,018).

Novembre 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email