Un treball d’infermeres de l’Àrea del Malalt Crític sobre el final de la vida, premiat per la SEEIUC

La Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) va concedir el tercer premi de comunicacions orals al treball “Perspectiva de los profesionales de enfermería de Unidades de Cuidados Intensivos sobre la Limitación del Esfuerzo Terapéutico” de la qual són autores les infermeres Olga Vallés Fructuoso, Margarita Fernández Plaza, Beatriz Ruiz de Pablo, Verónica Fuentes Milà, Oriol Vallés Fructuoso i Gemma Martínez Estalella, en representació de l’Àrea del Malalt Crític de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB).

El guardó els va ser lliurat en el marc del XLI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC), que va tenir lloc a Sant Sebastià del 14 al 17 de juny de 2015.

Aquest treball s’ha centrat a explorar la perspectiva dels professionals d’infermeria de les tres UCI de l’HUB sobre un dels problemes centrals de la bioètica clínica relacionats amb el final de la vida i descriure com viuen ells aquesta situació i com l’afronten en la seva pràctica diària.

El treball premiat és un estudi de recerca qualitatiu que ha comptat amb 28 entrevistes semiestructurades d’infermeres de les UCI, 86% de les quals dones, amb una mitjana de 11,4 anys treballats, i una anàlisi de les categories que intenten descriure el procés de la limitació de l’esforç terapèutic amb criteris de qualitat, rigor i autenticitat.

Els resultats obtinguts van recolzar l’elaboració d’un protocol que determini el rol de cada professional involucrat en la pràctica del canvi d’orientació terapèutica i que s’estableixin els objectius de la discussió interdisciplinària, el rol de líder de la infermera en planificar les cures, com a agent d’informació entre l’equip de salut i la família i, per últim, reprendre la teoria de final tranquil de la vida com a part del suport teòric en les universitats.

El fet de conèixer les diferents percepcions permet adequar les mesures terapèutiques a les especifitats de cada malalt i la seva família, respectant la seva dignitat i tenint en compte les seves necessitats en el procés de morir.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email