Un moment del simposi

Un moment del simposi

El 28 de setembre, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha acollit la tercera edició del Simposi Internacional Bellvitge RRT, organitzat amb caràcter biennal pel Servei de Medicina Intensiva de l’HUB. Aquest any la reunió s’ha centrat en el tema del suport multiorgànic al pacient crític i, més concretament, en l’ús de les tècniques de reemplaçament renal en aquest tipus de pacients.

El comitè científic del simposi ha estat format pel Dr. Xosé Luís Pérez i el Dr. Joan Sabater, i ha comptat amb ponències de destacats experts de Catalunya i Espanya i també de rellevants participants internacionals, entre els quals el Dr. Guglielmo Consales (Itàlia), el Dr. Stéphane Gaudry (França), el Dr. John A. Kellum (EUA), el Dr. Chris Kirwan (Regne Unit), el Dr. Estevao Lafuente (Portugal), el Dr. Paulo Mergulhao (Portugal) i el Dr. Franco Turani (Itàlia).

Els temes de les diferents taules rodones celebrades en el marc del simposi han estat la implementació de les millors pràctiques clíniques amb suport multiorgànic, el suport pulmonar en una situació de fracàs multiorgànic, la importància de la inflamació i la infecció en el fracàs multiorgànic, i els factors d’èxit crítics davant d’una situació de fallada multiorgànica.

28 de setembre de 2017

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email