Un projecte liderat per la Dra. Carmen Ardanuy investigarà els efectes de les vacunes conjugades en el pneumococ

En la darrera convocatòria dels projectes de recerca del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS), s’ha concedit un ajut al projecte del nostre hospital titulat Estudi multicèntric de la malaltia pneumoccòcica invasiva en l’adult: epidemiologia i caracterització molecular dels clons d’S. Pneumoniae en l’era de la vacuna conjugada 13V.

La investigadora principal del projecte és la Dra. Carmen Ardanuy, del Servei de Microbiologia de l’HUB, i hi col·laboraran altres professionals del Servei de Microbiologia (Dra. Josefina Liñares, Dra. Laura Calatayud, Dra. Sara Martí i Dr. Jordi Cámara), del Centro Nacional de Microbiología, del Centro de Investigaciones Biológicas, i de 8 hospitals espanyols.

L’S. Pneumoniae o pneumococ és un patogen molt important, ja que és la primera causa de pneumònia i una important causa de meningitis i otitis mitjana. L’objectiu que es persegueix és la caracterització molecular dels clons pneumococ després de la introducció de les noves vacunes conjugades.

Concretament, s’estudiaran els mecanismes de resistència als antibiòtics, els mecanismes de virulència i noves dianes que puguin servir per al desenvolupament de futures vacunes.

Aquest estudi forma part d’una de les línies principals del Programa Corporatiu Pneumònia del CIBER de Malalties Respiratòries (CIBERes).

El Servei de Microbiologia de l’HUB té una dilatada experiència en la recerca sobre la resistència antibiòtica i l’epidemiologia molecular d’S. pneumoniae, reconeguda a dins i fora de les nostres fronteres des de fa més de 30 anys. L’experiència del grup avala tant el coneixement en el plantejament de l’estudi, com en la consecució de resultats publicables.

Febrer 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email