El projecte Estudi d’adequació de les colonoscòpies: de l’atenció primària a l’hospital, ha estat el guanyador del Premi de Recerca en Atenció Primària 2010 de la Regió Sanitària Barcelona. El projecte té com a objectiu principal fer una descripció de la situació actual sobre l’adequació de les sol·licituds de colonoscòpies tenint en compte la Guia EPAGEII (European Panel on the Appropiateness of Gastrointestinal Endoscopy). S’espera un grau d’adequació superior o igual al 60 %, tant per al total de colonoscòpies com per al seguiment de pòlips.

Es tracta d’un estudi prospectiu de les ABS de l’Àrea Metropolitana Sud i de la Catalunya Central i els seus hospitals de referència. En total, s’obtindran 1.440 peticions de colonoscòpies que es recolliran durant tot un any. Es recolliran variables tant dels pacients com dels professionals i dels hospitals, relacionades amb les peticions de colonoscòpies, el grau d’adequació segons la Guia EPAGEII i els diagnòstics. Es farà bàsicament una anàlisi descriptiva i una anàlisi per determinar els factors predictors d’una petició adequada segons el motiu de diagnòstic.

Per veure un resum del projecte, cliqueu aquí.

L’investigador principal és Manel Segarra (SAP l’Hospitalet) i els altres membres de l’equip són: Diana Puente (IDIAP Jordi Gol); Mercè Marzo (DAP Costa de Ponent); Maria Llagostera (SAP Baix Llobregat Centre); Pilar Piñeiro (EAP Penedès Rural); Rosa Saladich (EAP Vinyets); Francesc Xavier Cantero (EAP Igualada Urbà); Raquel Nieto (EAP Penedès Rural), i Albert Boada (EAP Guinardó Baix).

El Premi de Recerca en Atenció Primària de la Regió Sanitària Barcelona va adreçat als equips d’investigació de les entitats proveïdores d’atenció primària de la Regió Sanitària Barcelona del Servei Català de la Salut, i compta amb la col·laboració de l’Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i el Programa de recerca i innovació de ciències de la salut del Departament de Salut.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email