Un pòster sobre bacterièmies de catèter en pacients amb nutrició parenteral guanya un premi de la Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i Enteral

El pòster titulat “Deu anys de seguiment de les bacterièmies de catèter en pacients amb nutrició parenteral en el Servei de l’Aparell Digestiu” presentat durant el congrés de la Societat Espanyola de Nutrició Parenteral i Enteral ha rebut el Premi Campofrio Health Care SENPE-Fundació SENPE 2014 al millor pòster presentat per Diplomats/Graduats en el Congrés SENPE 2013.

Els resultats mostren com amb una correcta protocol·lització de les cures d’administració i una formació continuada anual s’obtenen uns resultats òptims, segons els referents bibliogràfics. Per tal de poder analitzar l’índex de bacterièmies, s’han estudiat diferents variables, com el nombre de malalts, nombre de bosses administrades, relació catèter/pacient, lloc d’inserció del catèter venós central i nombre d’hores de formació anual.

Aquest estudi ha estat elaborat per la infermera clínica de la Unitat de Nutrició Parenteral del Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, Sra. Maria Tubau, i la infermera experta del Servei de l’Aparell Digestiu Sra. Mònica Fernández, amb la col·laboració de facultatius i professionals infermers del Servei de Farmàcia i del Servei d’Endocrinologia i Nutrició: Dra. Elisabet Leiva, Dra. Maria Badia, Dra. Núria Virgili, Sra. M. José Del Barrio, Dra. Concepció Faz, Dr. Josep Llop i Dr. Ramon Jódar.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email