La teràpia antiretroviral (TAR) administrada per via intramuscular podria tenir la mateixa efectivitat que els tractaments orals actuals. Aquesta és la principal conclusió de l’assaig clínic de fase II realitzat per 50 centres de tot el món – 9 espanyols – al qual ha contribuït l’equip del doctor Daniel Podzamczer, investigador principal de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i Cap Clínic de la Unitat de VIH i MTS del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB). Els resultats de l’assaig, publicats per la prestigiosa revista The Lancet, obren la porta a la implantació de teràpies antiretrovirals injectables amb menor freqüència d’administració, el que suposaria una important millora de la qualitat de vida dels pacients amb VIH.

L'assaig clínic mostra que la teràpia antiretroviral administrada per via intramuscular podria tenir la mateixa efectivitat que els tractaments orals actuals

L'assaig clínic mostra que la teràpia antiretroviral administrada per via intramuscular podria tenir la mateixa efectivitat que els tractaments orals actuals

En l’estudi, en què han participat 286 pacients amb càrrega viral prèviament suprimida, s’ha posat a prova l’efectivitat de la combinació de carbotegravir – un nou inhibidor de la integrada – i rilpivirina – un no nucleòsid – injectades intramuscularment cada 4 o 8 setmanes en relació a la teràpia de manteniment habitual, que inclou tres fàrmacs administrats per via oral: carbotegravir i abacavir – lamivudina.

“Es tracta de la primera vegada que la TAR se subministra completament en injeccions; a més, són només 2 fàrmacs, cosa que no és nou però que dóna suport al canvi de paradigma de 3 a 2 fàrmacs en alguns pacients virològicament suprimits”, comenta el Dr. Podzamczer. Els fàrmacs injectats es troben en forma de nanopartícules, fet que permet que tinguin una vida mitjana més prolongada, de diverses setmanes.

Passades 96 setmanes, els investigadors van observar que el 87% dels pacients en el grup tractat cada 4 setmanes i 94% en el tractat cada 8 setmanes mantenien la supressió de càrrega viral, una xifra fins i tot millor que l’aconseguida en el grup de tractament oral estàndard, amb un 84%.

“Amb el VIH, estem en un punt de cronificació de la malaltia; en uns anys hem passat de donar 14 pastilles diàries a una o dues, però segueix sent un tractament diari que requereix un compliment estricte. Per això, espaiar l’administració de fàrmacs a una vegada cada mes o cada dos mesos es traduirà potencialment en millors taxes d’adherència i una millora de la qualitat de vida dels pacients”, explica el Dr. Podzamczer.

Paral·lelament, també es van avaluar els nivells de satisfacció dels pacients participants; al final de l’assaig, al voltant del 90% de pacients en els grups als quals es va tractar de forma intramuscular es mostren molt satisfets amb la idea de seguir amb aquest tipus de tractament.

A hores d’ara, els centres i equips d’investigació participants ja treballen en el desenvolupament d’un nou assaig clínic de fase III que corrobori els resultats a nivell d’eficàcia, seguretat i tolerabilitat tant per al tractament injectable cada 4 com cada 8 setmanes.

Referència de l’article: Margolis, David A et al. Long-acting intramuscular cabotegravir and rilpivirine in adults with HIV-1 infection (LATTE-2): 96-week results of a randomised, open-label, phase 2b, non-inferiority trial. Lancet. 2017 Jul 21.

3 d’agost

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email