Un model farmacocinètic permet individualitzar el tractament posterior al trasplantament renal amb àcid micofenòlic (MPA)

Un model farmacocinètic poblacional permet descriure la influència de variables clíniques com l’aclariment de la creatinina i la comedicació en l’exposició a l’immunosupressor MPA (àcid micofenòlic) i als seus metabòlits, de manera que es pot individualitzar el règim de dosificació durant el tractament posttrasplantament renal, per assolir l’exposició diana a l’MPA i aconseguir un bon equilibri entre eficàcia i seguretat.

Aquesta és la conclusió de l’estudi Pharmacokinetic modeling of enterohepatic circulation of mycophenolic acid in renal transplant recipients, publicat a Kidney International. L’estudi ha estat realitzat pel Dr. Josep M. Grinyó, la Dra. Núria Lloberas i col·laboradors del Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, així com per la Dra. Helena Colom, del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.

Aquest és el primer estudi que integra en un model de cinètica poblacional les concentracions no només d’MPA sino també dels seus metabòlits després de rebre dosis fixes de micofenolat de mofetil (MMF) i introdueix les variables de funció renal i comedicació, per poder estandaritzar de forma personalitzada les dosis d’MFF durant el tractament posttrasplantament renal. Aquest model és útil a la clínica com a suport durant el monitoratge terapèutic d’MPA i també pel desenvolupament de les relacions de la farmacocinètica/farmacodinàmia.

En el model, es caracteritzen les vies metabòliques de l’MPA i s’analitzen l’efecte del polimorfismes genètics de la proteïna transportadora del fàrmac (MRP2), les variables demogràfiques, variables bioquímiques, comedicació, i la funció renal en l’exposició a l’MPA. Per assolir aquests objectius, es van analitzar els valors de concentració plasmàtica vs. temps de 56 pacients de trasplantament renal que estaven sota el règim d’immunosupressió d’MMF a dosis d’1 gram dues vegades al dia i ciclosporina o macròlids (tacrolimus o sirolimus).

Podeu consultar l’abstract de l’article aquí.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email