Un estudi multicèntric liderat pel Dr. Fernando Fernández Aranda continuarà estudiant els factors que relacionen obesitat i trastorns de l'alimentació

El Dr. Fernando Fernández Aranda, responsable de la Unitat de Trastorns de l’Alimentació del Servei de Psiquiatria de l’HUB, lidera el projecte de recerca Neurocognición en condiciones extremas de peso (de la obesidad a la anorexia nerviosa): Análisis de endofenotipos específicos y su asociación con la respuesta al tratamiento, un dels projectes d’investigació que han estat finançats en la darrera convocatòria del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS). Participaran en aquesta recerca un total de 8 centres de Catalunya i de la resta de l’Estat, coordinats des del nostre hospital.

Aquest treball s’inscriu en el programa de recerca sobre neurocognició i factors ambientals-biològics en condicions extremes de pes, un dels 8 programes de la xarxa Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERobn).

Tot i que l’obesitat i els trastorns de la conducta alimentària s’estudien i tracten habitualment com a patologies independents, s’han trobat aspectes comuns tant a nivell fenotípic com de factors de risc ambientals i també a nivell biològic i genètic. Per aquest motiu, aquest grup està estudiant en detall aquests aspectes des d’una vessant multidimensional, per tal de definir les interrelacions entre els diferents factors i aconseguir una visió global que permeti millorar la prevenció i el tractament d’aquestes patologies.

Aquest estudi donarà continuïtat a un conjunt de treballs anteriors, els quals, entre d’altres troballes, han permès detectar una presència creixent d’antecedents d’obesitat en malalts que desenvolupen un trastorn de l’alimentació, o han relacionat la supressió d’una regió del cromosoma 16 amb l’obesitat i els trastorns de l’alimentació, en un recent estudi publicat a Nature.

Concretament, estudiarà una àmplia sèrie d’endofenotips (trets determinats genèticament, però no necessàriament associats a un sol trastorn) que comprenen el punt de vista biològic i genètic, el neurocognitiu, la neuroimatge, i l’anàlisi de factors com ara l’olfacte i el gust, l’activitat, la composició de la massa corporal, o la presa de decisions, entre d’altres.

Així mateix, s’ha incorporat al projecte un subprograma d’estratègies terapèutiques de reestructuració cognitiva (braintraining) que permetrà estudiar les repercussions d’aquestes característiques en la resposta al tractament.

Maig 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email