Un estudi liderat per la Dra. Núria Vilarrasa analitza la fisiopatologia de la remissió de la diabetis tipus 2 després de cirurgia bariàtrica

Un estudi liderat per la Dra. Núria Vilarrasa, facultativa especialista del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari de Bellvitge, analitza la fisiopatologia de la remissió de la diabetis mellitus tipus 2 en pacients sotmesos a cirurgia bariàtrica.

L’estudi, titulat Factors pronòstics i fisiopatologia de la remissió de la diabetis mellitus tipus 2 després de la cirurgia bariàtrica, és un dels projectes de recerca d’investigadors de l’HUB que han estat finançats en la darrera convocatòria del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS).

Existeix una elevada prevalença de diabetis tipus 2 en els pacients amb obesitat mòrbida, i la cirurgia bariàtrica és capaç de normalitzar en més del 80 % dels casos l’alteració de la glucosa d’aquests pacients. No obstant això, els mecanismes implicats en la remissió de la diabetis varien en funció de la tècnica emprada i no són ben coneguts.

S’espera que l’estudi d’aquests mecanismes permeti aprofundir en la fisiopatologia de la DM2 i identificar noves dianes de tractament per a fàrmacs que podrien replicar alguns dels efectes de l’operació. De manera similar, si es confirmés una alteració de l’expressió del gen GLP-1 en el teixit adipós visceral, ens permetria identificar nous gens implicats en la millora d’aquesta patologia.

Per això, aquest projecte planteja un estudi prospectiu en què pacients amb diabetis tipus 2 són aleatoritzats a tres tipus diferents de tècniques quirúrgiques (bypass gàstric, gastrectomia tubular i gastroplàstia plicada). S’analitzarà en cadascun dels anteriors processos quirúrgics els mecanismes implicats en la remissió de la malaltia. Concretament, es farà un estudi de l’alteració de la dinàmica de les hormones gastrointestinals secundàries a les modificacions anatòmiques de les diferents cirurgies, també s’estudiarà el paper de la millora de l’estat inflamatori (mesurant les concentracions plasmàtiques de determinades adipocines i citocines inflamatòries), i de la biologia del teixit adipós (mesurant alteracions en l’expressió del receptor de l’hormona GLP-1).

Setembre 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email