Un estudi del Servei de Psiquiatria de l’HUB aporta noves dades sobre les bases genètiques del trastorn obsessivocompulsiu

La Dra. Pino Alonso, del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge, és la investigadora principal de l’estudi Association between the NMDA glutamate receptor GRIN2B gene and obsessive-compulsive disorder, que s’ha publicat aquest mes de juliol a Journal of Psychiatry and Clinical Neurosciences.

Aquest estudi reforça la tesi que la via glutamatèrgica pot tenir a veure amb algunes manifestacions del TOC, i suggereix que si la malaltia es divideix en subfenotips homogenis es poden definir millor les seves bases genètiques.

El treball es va fer en col·laboració amb el Centre de Regulació Genòmica, mitjançant un estudi genètic de tipus cas-control en una mostra de 225 pacients amb trastorn obsessivocompulsiu i de 279 controls sans.

Segons les investigacions més recents, el glutamat, un dels principals neurotransmissors del cervell, pot tenir una implicació en el trastorn obsessivocompulsiu (TOC). Per aprofundir en aquesta línia d’investigació, aquest estudi ha analitzat, en una sèrie de malalts i controls sans, una part del gen GRIN2B, que codifica un dels receptors de glutamat.

Segons els resultats de l’estudi, en la mostra general no es van apreciar diferències genètiques significatives entre els malalts i les persones sanes, però, en canvi, analitzant diferents subfenotips de la malaltia (aspectes específics de la clínica del trastorn), es va establir que un SNP (parell de bases del gen) i també un haplotipus (combinació d’SNP) estan associats a una de les dimensions clíniques de la malaltia, concretament els temors de contaminació i rituals de neteja.

Setembre 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email