Un estudi de la Dra. Corral sobre la repercussió de les complicacions no neurològiques en UCI dels pacients amb TCE greu es publica a ‘Critical Care'

L’estudi Impact of non-neurological complications in severe traumatic brain injury outcome, de la Dra. Luisa Corral, del Servei de Medicina Intensiva de l’HUB, ha estat publicat fa uns mesos a la revista Critical Care.

Els pacients amb traumatisme cranioencefàl·lic (TCE) greu tenen una elevada morbimortalitat per les lesions cerebrals que pateixen, però, a més, durant la seva estada a la unitat de cures intensives presenten importants complicacions no neurològiques que allarguen la seva estada a l’UCI i en poden empitjorar el pronòstic.

L’objectiu d’aquest estudi ha estat analitzar les complicacions no neurològiques en els pacients amb TCE greu ingressats a l’UCI, l’impacte d’aquestes complicacions en la mortalitat, i la seva correlació amb la gravetat del traumatisme.

El treball ha inclòs l’estudi observacional retrospectiu de 224 pacients adults consecutius amb TCE greu, dels quals es van registrar les variables neurològiques i no neurològiques. Els resultats han permès establir, entre d’altres conclusions, que un baix grau en l’Escala de Coma de Glasgow (GCS), una pitjor tomografia computada inicial, l’existència d’hipertensió intracranial i l’existència de lesió renal aguda són determinants de la mortalitat hospitalària en pacients amb TCE. En definitiva, l’estudi demostra, en la mateixa línia del que ja indicaven treballs previs, que les complicacions no neurològiques incrementen l’estada i la morbiditat en la UCI però no la mortalitat, amb l’excepció de la lesió renal severa i la hipotensió amb un baix GCS.

El Dr. Casimiro Javierre, professor del Departament de Ciències Fisiològiques II, i el Dr. Josep Lluís Ventura, cap de secció del Servei de Medicina Intensiva, han participat, des de l’inici, en la direcció d’aquest treball. La Dra. Pilar Marcos, intensivista de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, ha col·laborat en l’estadística, i el Dr. José I. Herrero i el Dr. Rafael Máñez en la redacció de l’article.

Aquesta publicació ha estat fruit del treball portat a terme per la Dra. Corral per a la seva tesi doctoral durant deu anys, i no hauria estat possible sense la col·laboració dels equips de Medicina Intensiva, Reanimació d’Urgències, Neuroradiologia i Neurocirurgia de l’HUB, així com de l’important treball que està portant a terme, des de fa anys, la Comissió de Neurocrítics de l’HUB.

Podeu veure l’article clicant aquí.

Octubre 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email