Un estudi realitzat per l’Hospital Universitari de Bellvitge ha constatat que la posada en marxa d’un programa de conciliació de la medicació a l’Institut Català de la Salut ha permès detectar entre 1 i 3 errors de medicació per pacient a l’ingrés en un hospital i en rebre l’alta hospitalària.

Aquest estudi es presentarà en el 20è Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, que tindrà lloc a Sevilla entre el 29 i el 31 de març.

Els errors de medicació són una important causa de morbilitat i, entre ells, les discrepàncies de tractament produïdes durant les transicions assistencials, coneguts com errors de conciliació, tenen un paper preponderant en els pacients hospitalitzats, especialment en els pacients crònics complexos o amb malaltia crònica avançada.

A fi de valorar l’efectivitat del protocol, es va revisar la medicació prescrita i habitual del pacient després d’una transició assistencial, per detectar i resoldre possibles discrepàncies.

Pel que fa al moment de l’ingrés hospitalari, entre gener i octubre de 2015 es van analitzar 688 pacients, el 88% dels quals eren pacients crònics complexos (cada pacient prenia, de mitjana, 10 medicaments). Es van conciliar 6.996 fàrmacs i es van detectar diferències de prescripció en 3.505 d’ells, el 17% dels quals (605) es van considerar errors de conciliació. Mitjançant intervenció farmacèutica, es van conciliar l’11% de les discrepàncies.

Pel que fa a l’alta hospitalària, entre febrer i octubre de 2015 es van estudiar 178 pacients, el 85% dels quals pacients crònics complexos (cadascú prenia de mitjana 11 medicaments). Es van conciliar 1.902 fàrmacs, dels quals 526 (el 28%) presentaven diferències entre informes clínics, i dels quals 527 (el 99,4%) van ser considerats errors de conciliació.

Globalment, es van comptabilitzar 0,88 discrepàncies farmacològiques per pacient a l’ingrés i 2,94 a l’alta. Els errors de conciliació van afectar principalment fàrmacs de neurologia, de l’aparell digestiu i del sistema cardiovascular.

28 de març de 2017

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email