Un estudi confirma la utilitat del programa de prevenció de la tuberculosi associada a les teràpies biològiques

La Dra. Laura Muñoz, la Dra. Susana Casas, el Dr. Xavier Juanola, el Dr. Xavier Bordas, la Dra. Concepción Martínez i el Dr. Miguel Santín (investigador principal) són els autors de l’estudi Miguel Prevention of Anti-Tumor Necrosis Factor-Associated Tuberculosis: A 10-Year Longitudinal Cohort Study, que s’ha publicat a la revista Clinical Infectious Diseases.

Es tracta d’un estudi en el qual s’avalua el Programa de Prevenció de Tuberculosi en pacients que reben teràpies biològiques. L’estudi es va portar a terme entre els anys 2002 i 2012 a la Unitat de Tuberculosi, amb la col·laboració dels serveis de Reumatologia, Dermatologia i Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Els pacients que reben teràpies biològiques tenen un alt risc de patir malaltia tuberculosa, la qual és consequència de la reactivació d’una infecció tuberculosa latent. És per això que es recomana l’avaluació dels pacients abans de qualsevol tractament biològic. Tot i així, aquestes mesures no han estat plenament efectives, la majoria de vegades per l’aplicació inadequada dels procediments diagnòstics i del tractament preventiu.

L’any 2002, es va instaurar en el nostre hospital un programa específic que estableix el cribratge sistemàtic i el tractament, si s’escau, per a la infecció tuberculosa latent dels pacients amb malalties cròniques immunomediades que han de rebre teràpies biològiques. L’estudi, que inclou més de 700 pacients, tenia com a objectiu avaluar l’eficàcia del Programa i diferents estratègies diagnòstiques de la infecció tuberculosa al llarg d’aquests anys.

Els resultats van ser molt satisfactoris, ja que van confirmar la utilitat del Programa per prevenir la tuberculosi associada a les teràpies biològiques, a la vegada que va aportar llum sobre diferents aspectes de diagnòstic i maneig de la infecció tuberculosa en d’aquesta població.

Els punts forts de l’estudi són el fet d’haver-se efectuat en un únic centre i l’elevat nombre de pacients inclosos, cosa que dóna una gran consistència als resultats. A més, té el valor afegit de ser un model aplicable en centres hospitalaris similars del nostre entorn i de fora.

Podeu veure l’abstract de l’article clicant aquí.

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email