El treball es publica en l’últim número de la revista ‘Neuroepidemiology’

Investigadors de l’Hospital Universitari de Bellvitge revelen en un estudi que publica aquest mes la revista científica Neuroepidemiology que el 9,4 % de les persones de 70 o més anys del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) pateixen la malaltia d’Alzheimer o altres tipus de demència.

Aquest és l’estudi de cribratge sobre demències més important que s’ha fet fins ara a casa nostra, i suggereix, si s’extrapolen aquestes dades al conjunt del país, que Catalunya té més de 80.000 persones de setanta o més anys afectades per aquest grup de malalties.

L’estudi ha estat realitzat per un equip d’investigadors de la Unitat de Demències de l’Hospital Universitari de Bellvitge encapçalat per Ramon Reñé, amb la col·laboració d’investigadors del Servei de Medicina Preventiva del mateix centre, del Centro Nacional de Epidemiología de l’Instituto de Salud Pública Carlos III i de l’Hospital Virgen del Camino de Pamplona. Neuroepidemiology és la revista de més prestigi internacional en el camp de l’epidemiologia de les malalties neurològiques.

Durant la primera fase del treball, un equip de 21 psicòlegs va visitar 2.140 persones de setanta o més anys residents al Prat de Llobregat i les van sotmetre sistemàticament a un test d’avaluació de les capacitats cognitives.
En una segona fase, les persones que van mostrar un possible dèficit van ser sotmeses a un examen de confirmació diagnòstica i clínica en el centre d’atenció primària o al seu propi domicili, amb la intervenció almenys d’un neuròleg i un neuropsicòleg en cada avaluació individual.

Per subtipus, l’estudi ha confirmat que la malaltia més prevalent és, amb diferència, l’Alzheimer, diagnosticada en el 69 % de tots els casos detectats. En segon lloc s’ha situat la demència vascular (pèrdua de la funció cerebral deguda a una sèrie d’accidents cerebrovasculars), amb un 12,7 % dels casos.

Els altres tipus detectats –sobre els quals fins ara no existien a casa nostra dades epidemiològiques– han estat la demència amb els cossos de Lewy (9,1 % de casos), la demència frontotemporal (3 %) i la demència secundària a altres processos (1,8 %).

La demència amb els cossos de Lewy és una patologia lligada al dipòsit d’una proteïna anomenada α-sinucleïna en certes àrees del cervell, mentre que la frontotemporal es caracteritza per una degeneració de les cèl·lules nervioses dels lòbuls frontals i temporals cerebrals.

Per altra banda, l’estudi també mostra un increment constant de la prevalença d’aquestes malalties amb l’edat, fins al punt que un 46,3 % de les persones de 90 o més anys d’edat presenten algun tipus de demència.

En general, els resultats confirmen la importància que tenen les demències en el nostre àmbit i la conveniència d’adaptar els serveis sanitaris i sociosanitaris a la dimensió que estan adquirint aquestes patologies, altament invalidants i d’un fort impacte en l’entorn familiar.

Aquest és el primer estudi epidemiològic sobre demències fet a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Hospital Bellvitge : EHUB :: Alzheimer i altres demències

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email