Un Curs per a tècnics en imatge per al diagnòstic actualitza els diferents aspectes de la tomografia computada multitall

El passat 24 de novembre, va tenir lloc la cloenda del 1r curs de tomografia computada multitall (TCMT), celebrat a l’Hospital Universitari de Bellvitge entre l’1 de setembre i el 24 de novembre. El curs, organitzat per l’Associació Catalana de Tècnics en Imatge per al Diagnòstic (ACTEDI), va ser dirigit per Daniel Fontes i Óscar Natoli, professionals del Servei de Radiodiagnòstic del nostre hospital.

Al llarg de les diferents sessions, es va abordar l’actualització dels diferents aspectes relacionats amb la TCMT, amb l’objectiu de capacitar els tècnics per treballar de forma autònoma amb aquest equip.

Entre d’altres temes, es van mostrar als alumnes tots els paràmetres modificables d’un equip de TCMT, se’ls va ensenyar a conèixer els aspectes sobre la dosi de radiació i els mitjans de contrast, a reconèixer l’anatomia tomogràfica amb les seves variants més comunes, a diferenciar la normalitat de la patologia, a conèixer i aplicar els protocols d’estudi de cadascuna de les àrees, i a dominar les diferents eines de postprocessat de la imatge.

Els alumnes van expressar la seva satisfacció no només mitjançant l’enquesta de qualitat, sinó també en el dia a dia, a través del seu interès i dels comentaris a cadascuna de les classes rebudes. Ja n’ha estat convocada la segona edició, que se celebrarà entre el setembre i el novembre de 2013. Per a més informació, cliqueu aquí.

El Curs ha estat acreditat amb 9,4 crèdits pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries, i reconegut d’interès sanitari per l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya i d’interès científic, entre d’altres, per la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), la Sociedad Española de Radiología Músculo-esquelética (SERME) i Radiòlegs de Catalunya.

Febrer 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email