Un article publicat pel Dr. Isidre Ferrer a ‘Progress in Neurobiology’ enfatitza el paper dels primers estadis de la malaltia d’Alzheimer

El Dr. Isidre Ferrer, director de l’Institut de Neuropatologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha publicat recentment a la revista Progress in Neurobiology l’article Defining Alzheimer as a Common Age-related Neurodegenerative Process not Inevitably Leading to Dementia.

Es tracta d’una revisió que defineix l’Alzheimer com un procés neurodegeneratiu relacionat amb l’edat que es distingeix de l’envelliment normal per la presència de plaques senils i cabdells neurofibrilars. D’acord amb aquest criteri, l’Alzheimer afecta aproximadament un 80 % d’individus de 65 anys, si bé, a aquesta edat, la demència només es manifesta en un percentatge petit de casos. En canvi, en persones de 80 anys d’edat amb indicadors d’Alzheimer segons aquest criteri la prevalença de demència s’incrementa fins a un 25 %.

L’evolució d’aquesta malaltia es relaciona amb els dipòsits de beta amiloide, un pèptid processat a partir d’un precursor de la proteïna amiloide. Així, els canvis precoços en determinades regions relacionats amb aquestes substàncies s’haurien de considerar com el principal factor de risc per desenvolupar demència, d’una manera anàlega a com l’arterioesclerosi pot progressar amb el temps cap a una malaltia cardiovascular. L’article destaca que aquests primers estadis de l’Alzheimer haurien de ser els primers objectius de la intervenció terapèutica, per tal de prevenir la progressió de la malaltia.

En un altra publicació recent del grup del Dr. Ferrer, CB1 Agonist ACEA Protects Neurons and Reduces the Cognitive Impairment of AβPP/PS1 Mice, a la revista Journal of Alzheimer’s Disease, s’exposa, d’acord amb les anteriors premisses, el paper que té l’activació de receptors 1 de cannabionoids –a dosis baixes i no psicotròpiques– en la reducció de la pèrdua de memòria i d’aprenentatge de ratolins transgènics utilitzats com a models de malaltia d’Alzheimer. Ja estan en curs, amb bones perspectives, estudis amb sativex, fàrmac que ja s’utilitza en pacients amb esclerosi múltiple.

Encara una altra publicació recent del mateix grup, Amyloid Generation and Dysfunctional Immunoproteasome Activation with Disease Progression in Animal Model of Familial Alzheimer’s Disease, a la revista Brain Pathology, fa una descripició del model en ratolí de malaltia d’Alzheimer que permet saber quan i com es pot administrar un determinat producte abans del seu possible ús en humans.

Tots aquests treballs estan en la línia de buscar tractaments i fàrmacs que puguin estar a l’abast de la majoria de la població, i que puguin tenir efectes de prevenció de la simptomatologia de deteriorament cognitiu i demència en el context d’Alheizmer. Es tracta d’estudis en els quals participa un equip de persones amb diferents perfils –com ara doctors, estudiants predoctorals i tècnics– tots els quals realitzen una aportació fonamental als treballs.

Juny 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email