Toxoplasmosi en trasplantats: primer estudi sobre factors de risc

Per primera vegada, un estudi focalitza l’atenció sobre els alts índexs de morbilitat i mortalitat en els casos de toxoplasmosi en trasplantats.

“Risk factors, clinical features, and outcomes of toxoplasmosis in solid-organ transplant recipients: a matched case-control study” de la Dra. N. Sabé, Dr. M. Bodro i Dr. J. Carratalà, del servei de Malalties Infeccioses de l’hospital, i publicat a la revista Clinical Infectious Diseases (CID), determina els factors de risc i quantifica els alts índexs de morbilitat i mortalitat de la toxoplasmosi en trasplantats.

L’equip d’investigadors considera que el factor de risc més rellevant és l’existència de serologia discordant entre donant i receptor.

L’estudi multicentre -amb 11 hospitals espanyols implicats i liderat per l’equip de l’hospital- ha detectat 22 casos de receptors (12 de cor, 6 de ronyó i 4 de fetge) sobre una mostra de 15.800 trasplantaments, del 2000 al 2009. En el 22,7% d’aquests casos, els receptors presentaven toxoplasmosi disseminada i l’índex de mortalitat arribava al 13,6%.

Encara que poc freqüent, la toxoplasmosi en malalts trasplantats representa un risc seriós per als pacients seronegatius.

La inexistència d’estudis anteriors d’aquesta amplitud fa que el contingut d’aquest article sigui de gran importància i posa de relleu la necessitat de dissenyar una profilaxi i fer un acurat seguiment dels casos de risc.

Podeu accedir a l’article clicant aquí.

Març 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email