Tots podem ajudar a fer un hospital més sostenible

Mesures tan simples com aprofitar la llum natural, apagar correctament els equips o reutilitzar el paper contribueixen a racionalitzar els costos

L’Hospital Universitari de Bellvitge disposa d’un decàleg de bones pràctiques sostenibles adreçat a tots els professionals que té com a principal objectiu aconseguir que el nostre centre sigui més eficient energèticament. Es tracta d’unes pautes de comportament senzilles de seguir que, si són practicades amb regularitat, es traduiran en un significatiu estalvi de costos energètics, a més de beneficis per al medi ambient.

Així doncs, convidem tots els professionals a implicar-se activament en la racionalització de l’ús dels materials i de l’energia, en un moment en què aquest consum sostenible és una necessitat cada vegada més ineludible.
TOP 10 de bones pràctiques sostenibles:

1. Aprofiteu la llum natural. Sempre que sigui possible, orienteu el lloc de treball per aprofitar al màxim l’ús de la il·luminació natural.

2. No encengueu els llums si no és estrictament necessari. Apagueu els llums quan no s’estiguin usant, fins i tot en períodes curts.

3. Apagueu la pantalla del monitor si us absenteu més de 10 minuts. La pantalla és la part de l’ordinador que més energia consumeix.

4. Ajusteu la brillantor de la pantalla a nivells mitjans. Estalviareu entre un 15% i un 20% d’energia.

5. Imprimiu, només quan sigui necessari, a doble cara i en qualitat d’esborrany. També es pot reutilitzar el paper per a notes o impressió d’esborranys. La producció de paper consumeix molta més energia (17 Wh per foli) que la utilitzada per imprimir o fotocopiar, per això les impressions i còpies a doble cara suposen un estalvi considerable d’energia i paper.

6. Apagueu correctament els equips en finalitzar la jornada laboral. L’equip continua consumint energia en romandre amb el pilot lluminós encès.

7. Potencieu l’ús racional dels ascensors. Pujar i baixar les escales, sempre que sigui possible, resulta més saludable. És suficient prémer el botó de trucada que indica la direcció a la qual aneu, així eviteu que els ascensors realitzin viatges innecessaris.

8. Tanqueu bé les aixetes d’aigua i aviseu ràpidament el Servei de Manteniment davant de qualsevol indici de pèrdues o avaries.

9. Promoveu l’ús racional de l’aire condicionat. Procureu no deixar portes o finestres obertes innecessàriament, sobretot quan els sistemes de climatització estiguin funcionant.

10. No dipositeu residus no perillosos als contenidors dels residus que sí que ho són.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email