Set dels deu millors equips d’atenció primària en qualitat assistencial durant l’any 2010 són de la Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent, segons els resultats dels EQA (Estàndard de Qualitat Assistencial) de l’Institut Català de la Salut, facilitats pel Sistema d’Informació dels Serveis d’Atenció Primària (SISAP).

Set dels deu millors equips d’atenció primària en qualitat assistencial de l'ICS el 2010 són de Costa de Ponent

Una altra cada rellevant és que 39 EAPs de la nostra DAP (el 74 % dels nostres equips) es troben per sobre del percentil 50. Així mateix, cal destacar que els dos primers Serveis d’Atenció Primària (SAP) són també de Costa de Ponent: el SAP de L’Hospitalet, situat en primer lloc, i el SAP Baix Llobregat Nord, en segon lloc.

Els 10 EAP millor situats de Costa de Ponent són:

• L’Hospitalet-7 (La Florida Nord), posició 3
• St. Boi de Llobregat-4 (Vinyets), posició 4
• St. Boi de Llobregat-3 (Camps Blancs), posició 5
• L’Hospitalet-8 (La Florida Sud), posició 7
• Esplugues de Llobregat-1 (Can Vidalet), posició 8
• St Vicenç dels Horts-1, posició 9
• Viladecans-2 (Maria Bernades), posició 10
• Pallejà, posició 16
• St Andreu de la Barca, posició 17
• L’Hospitalet-11 (El Gornal), posició 20
L’EQA fa referència a resultats assistencials, com ara el control dels pacients diabètics, hipertensos i dislipèmics, el tabaquisme, el consum d’alcohol, el risc cardiovascular, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, la vacunació antigripal i antipneumocòccica, o l’atenció domiciliària, entre d’altres.

En l’actualitat, conté 39 indicadors de població adulta i 25 de població pediàtrica. Tots els indicadors es calculen per al global de l’EAP i la majoria d’ells també per a cada professional (27 dels 39 en adults i 20 dels 25 en nens). Els indicadors són els mateixos per als metges i les infermeres, però la seva ponderació és diferent segons el paper de cada col·lectiu en la seva resolució. La informació s’extreu mensualment del programa d’història clínica informatitzada (e-CAP).

Cal remarcar els resultats cada vegada més destacats que estan aconseguint els nostres equips en aquests indicadors de qualitat assistencial. Aquesta fita és un motiu d’orgull per a tots nosaltres, i més en un entorn tan difícil com l’actual. Fem arribar la nostra felicitació als equips millor situats i a tots els que es troben per sobre de la mitjana, que són la majoria.

Març 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email