Sessió de constitució de la nova Junta Infermera de l'hospital

Un cop culminat el procés de renovació dels seus membres per a un nou període de dos anys, el divendres 10 de juliol va tenir lloc la constitució i primera reunió de la nova Junta Infermera.

Els membres d’aquest organisme són Núria Montesinos (fisioterapeuta), Beatriu Quintana (infermera clínica), Esther Flores (diplomada infermera), Miguel Ángel Sancho (diplomada infermera), Lidia Valencia (diplomada infermera), Rosa M. Barberà (tècnica en cures auxiliars infermeres), Cristina Sánchez-Gil (tècnica en cures auxiliars infermeres), Begoña Llorente (treballadora social), M. Elisa López (tècnica especialista) i Immaculada Jiménez (diplomada en dietètica i nutrició clínica).

La Junta Infermera és un òrgan col·legiat de participació que té com a funció principal vetllar per la qualitat de les cures infermeres que es realitzen a l’Hospital, així com assessorar la Direcció Infermera en la planificació, organització, i gestió dels plans de cures, docents, d’investigació i de formació continuada i en les funcions derivades de l’activitat assistencial, dels processos i dels recursos humans.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email