Sessió de constitució de la nova Junta Clínica per al període 2015-2017

El divendres 10 de juliol, va tenir lloc la reunió de constitució de la nova Junta Clínica per al període 2015-2017. D’aquesta manera, va culminar el procés reglamentari de renovació d’aquest organisme, que va incloure les eleccions dels dies 30 de juny i 1 de juliol.

La composició de la Junta Clínica per als propers dos anys és la següent: com a membres nats, el Dr. Carlos Bartolomé (president), la Sra. M. Antònia Casado, la Dra. Xènia Acebes, la Dra. Carme Sanclemente, el Dr. Francesc Esteve, la Dra. Amparo Giménez (secretària), la Sra. Susana Asensio (asisteix; no és membre ni té vot) i Sra. M. Fe Viso; com a membres electes, el Dr. Enric Condom i el Dr. Antoni Sabaté (caps de servei), el Dr. Ignacio Escobar i el Dr. Josep Llop (caps de secció), la Dra. Irene Bermell i el Dr. David Chivite (facultatius especialistes), el Dr. Pau Cerdà (facultatiu resident), la Sra. Elena Castillo i el Sr. Marc Moliner (supervisors infermers) i la Sra. Estefanía Iglesias i la Sra. Gilma Lavinia López (diplomades en infermeria).

La Junta Clínica és un òrgan participatiu d’assessorament al Comitè de Direcció, que vetlla pel bon funcionament de la pràctica assistencial. Les seves funcions principals són elaborar la proposta d’objectius assistencials biennals per al Comitè de Direcció; informar i assessorar, a requeriment del Comitè de Direcció, en totes aquelles matèries d’incidència directa en les activitats assistencials de l’Hospital; fer el seguiment dels objectius de les comissions clíniques que en depenen, i actuar com un vehicle més de comunicació entre els professionals i les direccions assistencials.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email