S’ha publicat el segon informe de resultats del Sistema de Notificació i Aprenentatge per a la Seguretat del Pacient (SiNASP)

L’HUB continua treballant en el desenvolupament del nostre Pla de Seguretat, que inclou el sistema SINASP com a instrument fonamental d’informació per a la millora de la seguretat. Després d’un any d’implantació, presentem el segon informe corresponent al primer semestre de l’any 2012. Des del mes d’agost, aquest informe es troba disponible per a tots els professionals en l’apartat de Seguretat Clínica de l’espai de l’Àrea de Qualitat de la Intranet.

Un dels objectius del Departament de Salut és la garantia de la seguretat dels pacients en l’assistència sanitària i la difusió de la cultura de la seguretat i les bones pràctiques assistencials. Per aquesta raó, en els últims anys el Departament ha impulsat diferents projectes, un d’ells la implantació de sistemes de notificació d’esdeveniments adversos, en els quals l’HUB ha participat activament.

Seguint amb aquest procés, en el mes de maig d’aquest any el Departament de Salut ha iniciat el nou projecte Desenvolupament de les Unitats Funcionals de Seguretat dels Pacients als Hospitals de la XHUP, en el qual es dóna un especial protagonisme als sistemes de notificació d’incidents/esdeveniments adversos com a eines de gestió de seguretat dels centres hospitalaris.

Octubre 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email