S’ha publicat el protocol Estudi i tractament del carcinoma de cèl·lules de Merkel

El carcinoma de cèl·lules de Merkel és un tumor particularment agressiu, amb una mortalitat aproximada del 30% als 2 anys del diagnòstic i del 50% als 5 anys. Sovint es presenta com un nòdul de creixement ràpid, asimptomàtic, eritematós blavós que es desenvolupa en el transcurs de setmanes a mesos. Tendeix a localitzar-se en àrees exposades al sol, amb un 80% de lesions localitzades al cap, coll i extremitats.

Per ajudar al seu estudi i tractament, el Comitè de tumors cutanis de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia ha publicat recentment el protocol Estudi i tractament del carcinoma de cèl·lules de Merkel. Aquest protocol aborda des de l’avaluació i el diagnòstic del pacient amb sospita clínica fins al tractament quirúrgic, radioteràpic i quimioteràpic i el seguiment posterior.

La incidència d’aquest carcinoma s’ha triplicat als Estats Units entre el 1986 i el 2001, i a l’Hospital de Bellvitge també està augmentant el nombre de casos diagnosticats anualment. Se’l relaciona amb el poliomavirus MCPyV, i el risc relatiu de patir-lo es multiplica fins a 13 en persones amb immunosupressió, com són els pacients VIH positius o els trasplantats.

L’elaboració del document ha anat a càrrec de facultatius dels serveis de Dermatologia, Medicina Nuclear, Cirurgia Plàstica, Radiodiagnòstic i Anatomia Patològica del nostre hospital, així com dels Serveis d’Oncologia Mèdica i Oncologia Radioteràpica de l’ICO.

Podeu accedir-hi des de l’apartat Protocols i procediments de la intranet.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email