S’ha presentat el Programa per a la detecció precoç de la nefritis lúpica i la vasculitis renal a l’Àrea Costa de Ponent

El passat dimecres 18 de gener, els nefròlegs Dr. Xavier Fulladosa i Dr. Rafael Poveda van presentar, a la sala d’actes del nostre Hospital, el Programa per la detecció precoç de la nefritis lúpica i la vasculitis renal a l’Àrea Costa de Ponent.

És una iniciativa de la Secció de Malalties Glomerulars de la Societat Catalana de Nefrologia, que pretén encetar aquest Programa a les diverses àrees sanitàries de Catalunya.

Es basa en la coordinació de nefròlegs, metges internistes i reumatòlegs, entre d’altres, per propiciar la biòpsia renal precoç com a eina diagnòstica fonamental en aquestes malalties.

La importància del diagnòstic histològic rau en el fet que, sota una clínica renal mínima, com ara una microhematúria i/o proteïnúria mínima, poden existir lesions tissulars molt agressives tributàries de tractament immunosupressor enèrgic, per tal d’evitar la progressió de la nefropatia cap a la insuficiencia renal crònica, la qual, en el pitjor dels casos, aboca a la necessitat de tractament substitutiu amb diàlisi o trasplantament renal.

A la reunió amb els metges de la nostra àrea, propiciada per la Unitat Funcional de Malalties Sistèmiques (UFMAS) del nostre centre, hi van assistir nombrosos metges especialistes dels Hospitals del nostre entorn que van debatre la qüestió i van finalitzar amb el compromís de mantenir els contactes entre els diversos nivells assistencials.

A més dels nefròlegs ponents, els membres de la UFMAS Dra. Francesca Mitjavila (Servei de Medicina Interna) i Dr. Javier Narváez (Servei de Reumatologia) van invitar els metges de l’Àrea a assistir a les reunions periòdiques d’aquesta unitat.

Febrer 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email