Entre els dies 23 de març i 1 de juny, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha celebrat la primera edició del Programa Pacient Expert de l’Institut Català de la Salut en malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC). Ha estat la primera vegada que s’ha organitzat una edició del Programa Pacient Expert en MPOC en un hospital.

S’ha portat a terme, per primera vegada en un hospital, el Programa Pacient Expert ICS en malaltia pulmonar obstructiva crònica

L’organització d’aquesta edició ha estat una iniciativa de l’Àrea d’Infermeria de Malalties Respiratòries de l’HUB. El projecte es va iniciar a finals de l’any passat, quan, amb el guiatge i suport de l’ICS, es va començar a treballar en la preparació del Programa –del qual hi ha diverses experiències en Atenció Primària des del 2008– i es va organitzar una sessió per presentar-lo als pacients.

Després d’estudiar el perfil de diferents candidats, es va escollir un dels malalts, en Manel, com a persona ideal per exercir el paper de pacient expert i se’l va ensinistrar sobre el paper de conductor i dinamitzador de les sessions.

El Programa ha constat de 10 sessions, que s’han celebrat tots els dimecres a l’aula de Consultes Externes, i en les quals han participat 10 malalts, a més del pacient expert. La Sra. M. José Manuel, infermera de la Unitat de MPOC i responsable directa del projecte, ha assistit com a observadora a totes les sessions i ha analitzat després amb el pacient expert el desenvolupament de cada trobada.

La valoració que fa l’equip de la Unitat Funcional d’MPOC és molt positiva, ja que s’han complert els objectius previstos d’aconseguir millorar els coneixements dels pacients sobre els hàbits i estils de vida en relació amb la malaltia. A través de la interacció amb altres persones que viuen la mateixa situació que ells, els pacients han pogut resoldre dubtes difícils de traslladar als professionals assistencials i donar-se suport mútuament per gestionar millor l’impacte emocional i social de la patologia.

També els participants, així com el pacient expert, que ha experimentat evidents millores físiques i emocionals durant aquest període, s’han manifestat molt satisfets de l’experiència. Arran d’aquests bons resultats, la Unitat Funcional d’MPOC de l’HUB espera organitzar properament noves edicions del Programa.

Juliol 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email