S’ha creat un grup de treball per a la prevenció del risc de transmissió sèrica en malalties infeccioses

Dins del context de millora de la seguretat clínica del pacient en el nostre hospital, recentment s’ha engegat una línia de treball específica dirigida a la prevenció del risc de transmissió sèrica de malalties infeccioses.

A aquest efecte, i a instàncies del Comitè de Seguretat Clínica del Pacient, s’ha constituït un grup de treball específic que té com a objectiu principal promoure les pràctiques segures en l’ús d’injectables.

Els professionals del Grup de treball de prevenció del risc de transmissió sèrica estan treballant actualment en tres àrees: 1) elaboració i difusió de material educatiu dirigit al personal sanitari; 2) directrius en la permeabilitat de vies intravenoses, i 3) anàlisi i introducció de formes de presentació de medicaments o productes sanitaris que minimitzin el risc de transmissió sèrica.

Febrer 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email