Rotació al Laboratori de Farmacocinètica del Children’s Hospital de Los Angeles

La Dra. Núria Padullés Zamora, farmacèutica especialista de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha realitzat una estada de dos mesos al Laboratory of Applied Pharmacokinetics and Bioinformatics (LAPKB) del Children’s Hospital de Los Angeles.

El LAPKB de Los Angeles està associat al The Saban Research Institute i a la Southern University of California, i és un dels referents mundials en modelització farmacocinètica / farmacodinàmica, simulació i individualització de tractaments farmacològics.

L’objectiu fonamental de la seva rotació va ser conèixer l’aplicació dels mètodes no paramètrics poblacionals al disseny de règims de dosificació òptims, la millora dels mètodes de modelització poblacional farmacocinética i l’avaluació de parametritzacions i d’estratègies de monitoritatge d’estudis farmacocinètics.

Durant la seva estada, va aprendre el funcionament d’una eina farmacomètrica dissenyada pel LAPKB que permet realitzar modelització i simulació no paramètrica. Els models farmacocinètics poblacionals construïts i validats es poden emprar posteriorment per optimitzar dosis en cada pacient usant aproximacions bayesianes no paramètriques de model múltiple.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email