Progressos en l’estudi del trastorn d’acumulació permeten diagnosticar-lo com a patologia independent

El trastorn d’acumulació es defineix per la tendència a acumular objectes inservibles o sense valor i la dificultat de desfer-se’n. Com a resultat d’aquesta conducta, els domicilis acaben estant abarrotats, fent difícil la vida diària. Es calcula que els afectats arriben a ocupar més de dos terços de l’espai habitable, entre un 70% i un 74%.

Al voltant del 6% de la població de països occidentals té una conducta acumuladora problemàtica que pot arribar al grau de patologia. És per això que la xifra d’individus amb trastorn d’acumulació representa una prevalença inferior difícil d’estipular. “Aquest tipus de malalts no acostumen a venir a la consulta per iniciativa pròpia, sinó que són els familiars els que insten al pacient a sol·licitar ajuda quan la situació a casa és insostenible. A més, ha estat en els últims 3 o 4 anys quan, a partir de diferents estudis, s’ha començat a considerar-la com una patologia independent, per això la dificultat a l’hora de fixar el nombre d’afectats”, explica el Dr. José Manuel Menchón, cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Tradicionalment, la presència de conducta acumuladora en un pacient es relacionava amb un trastorn obsessivocompulsiu (TOC). De fet, fins ara, l’acumulació era considerada una dimensió simptomàtica del TOC, de la mateixa manera que altres símptomes típics com la comprovació i la por a la contaminació, entre d’altres. Tot i que alguns pacients amb TOC poden presentar conductes d’acumulació secundàries a pensaments obsessius, com per exemple “una pacient visitada al nostre hospital totalment incapaç de desprendre’s de qualsevol peça de roba que hagués portat algun cop, per por que altres persones es poguessin ‘contaminar’”, les persones amb trastorn per acumulació no experimenten pensaments obsessius ni clara ansietat, sinó una dificultat severa per despendre’s dels objectes adquirits i un sentiment de dol quan es veuen obligats a prescindir-ne. “És fonamental tenir en compte aquestes diferències psicopatològiques per establir un bon diagnòstic diferencial entre les dues patologies”, indica la Dra. Pino Alonso, psiquiatra de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

A més, la seva similitud amb la simptomatologia de la síndrome de Diògenes també pot portar a equívocs. Ambdues malalties es basen en l’acumulació excessiva d’objectes, però els pacients amb síndrome de Diògenes presenten una total deixadesa personal i social, i acumulen restes d’aliments en mal estat i brossa en general, cosa que no succeeix en el trastorn per acumulació.

En aquest sentit, els dies 9 i 10 d’octubre es va celebrar la 7a Reunió científica anual de l’Associació internacional de professionals de trastorns de l’espectre obsessivocompulsiu (ICOCS) a la Facultat de medicina de la Universitat de Barcelona (UB) al Campus de ciències de la salut a l’Hospital Universitari de Bellvitge. En aquesta reunió, de l’única associació de professionals internacionals especialitzats en l’àmbit dels trastorns obsessivocompulsius, es van presentar els avenços en trastorns d’acumulació, així com estudis clínics i genètics de pacients amb TOC i nous protocols pel tractament d’aquest tipus de malalts, creats pel president de l’associació, el Dr. José Manuel Menchón.

En la segona jornada, la Dra. Pino Alonso, psiquiatra de l’Hospital Universitari de Bellvitge, va presentar un estudi sobre la prevalença de conductes d’acumulació en quatre tipus de subjectes: 220 persones sanes, 180 amb trastorn obsessivocompulsiu, 100 jugadors patològics i 100 pacients amb trastorns alimentaris. “Valorem la freqüència de les conductes d’acumulació i els correlats clínics en aquestes persones en relació amb variables com l’edat o el gènere, la gravetat de la patologia psiquiàtrica o la resposta al tractament de cada patologia”. La reunió de la ICOCS va estar precedida pel 26è Congrés del Col·legi europeu de neuropsicofarmacologia (European College of Neuropsychopharmacology [ECNP]) a Barcelona.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email