L’Hospital Universitari de Bellvitge va acollir, el passat 4 de novembre, la Jornada Oncològica en Càncer de Pulmó a l’Àrea de Barcelona Metropolitana Sud, organitzada per la Gerència Territorial ICS Metropolitana Sud (GTMS) i l’Institut Català d’Oncologia.

Professionals hospitalaris i d’atenció primària coordinen estratègies sobre l’atenció al càncer de pulmó a l’Àrea Metropolitana Sud de l’ICS

La Jornada va reunir personal sanitari involucrat en l’atenció al càncer de pulmó dels centres de la GTMS, l’Institut Català d’Oncologia i altres hospitals i centres del territori, per tal de compartir experiències, dissenyar circuits i optimitzar la coordinació en totes les fases del diagnòstic, tractament i seguiment de la malaltia, a fi de poder oferir als pacients la resposta més ràpida i eficient possible.

Hi van participar uns 150 professionals, entre els quals oncòlegs, radioterapeutes, pneumòlegs, cirurgians toràcics, radiòlegs, anatomopatòlegs, metges de família, infermers, psicòlegs i treballadors socials, entre d’altres. Va tenir una estructura oberta que va permetre, mitjançant un sistema interactiu audiovisual, que tots els participants puguessin manifestar els seus punts de vista com a ponents.

Per veure un recull fotogràfic de l’acte, cliqueu aquí.

La reunió va ser molt satisfactòria, tant pel nombre d’assistents com per la positiva valoració dels participants del format de la reunió i els seus continguts. Com a conclusió global, es va posar de manifest que la millora dels canals de comunicació i l’apropament i la compactació del territori són claus per als bons resultats en el diagnòstic i tractament del càncer de pulmó.

Aquesta patologia és la primera causa de mort per càncer en homes i la segona en dones. A Catalunya, cada any se’n produeixen uns 4.300 casos nous, i és la causa de mort d’unes 3.300 persones. Només un 10 % de malalts sobreviuen al cap de cinc anys del diagnòstic.

La coordinació en l’atenció al càncer de pulmó en aquesta àrea territorial es remunta a la creació, l’any 1989, de l’equip multidisciplinari de càncer de pulmó de la llavors anomenada Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge, embrió de l’actual Unitat Funcional de Càncer de Pulmó de l’HUB i l’ICO.

És un àmbit assistencial prioritari tant per a l’Hospital Universitari de Bellvitge com per a l’Institut Català d’Oncologia, en qualitat de centres referents terciaris. La qualitat en aquest àmbit ha estat un dels factors claus que han portat l’Hospital Universitari de Bellvitge a ser reconegut, fa uns dies, pel programa TOP20 com un dels quatre millors centres d’Espanya en atenció a les malalties respiratòries, d’entre 111 hospitals participants.

Novembre 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email