Entre els dies 5 i 12 de novembre, va tenir lloc un curs per preparar els professionals de Manteniment i Serveis en el coneixement dels sistemes i instal·lacions del nou edifici bloc tecnoquirúrgic (Fase II).

Els principals objectius del curs van ser proporcionar els coneixements pràctics necessaris per a una bona gestió del manteniment dels equips i de les instal·lacions, i assegurar l’adequada gestió dels serveis tècnics i la promoció de les millores en els equipaments i en les instal·lacions necessàries d’acord els nous plantejaments en seguretat, higiene i medi ambient.

Professionals de Manteniment i Serveis participen en un curs sobre les instal·lacions del nou edifici

Els continguts que s’hi van tractar van incloure, principalment, els aspectes relatius al transport pneumàtic, les instal·lacions elèctriques, els sistemes de megafonia, els gasos medicinals, la climatització, els sistemes d’aigua, i les instal·lacions contra incendis.

El curs va ser organitzat pel Sr. Carlos Pérez, de la Unitat de Manteniment, i coordinat per la Unitat de Formació Continuada. El van impartir tècnics instal·ladors que van participar en les obres del nou edifici, i se’n van fer dues edicions –una de matí i una de tarda–, a les quals van assistir, en total, 34 professionals.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email