Professionals de l’HUB i AP Costa de Ponent reben l’accèssit a la millor comunicació en el XXIV Congrés de la SEMES

Professionals de l’HUB i AP Costa de Ponent han rebut l’accèssit a la millor comunicació en el XXIV Congrés Nacional de Medicina d’Urgències i Emergències (SEMES), celebrat a Oviedo al mes de juny. Les guardonades han estat les infermeres del Servei d’Urgències de l’HUB Carolina Yllera, Anabela Vinuesa, Ana M. Navarro i Isabel Mata, i la Dra. Mónica Rodríguez, metgessa d’atenció primària de l’ABS Vallirana, pel treball titulat Contención mecánica en el paciente psiquiátrico agitado.

Amb motiu de la pròxima implantació de l’annex del Protocol de Contenció Mecànica adaptat al Servei d’Urgències, el grup mencionat va decidir realitzar un estudi d’actituds i coneixements previs a la implantació, amb la finalitat de poder realitzar una comparació pre-post difusió.

L’estudi dóna informació per poder fer accions de millora i continuar treballant en tot moment en el Servei d’Urgències amb una visió holística del malalt i oferir cures amb la màxima seguretat clínica i la millor qualitat.

Per realitzar el treball, es va lliurar un qüestionari al personal de tots els estaments del Servei d’Urgències, i es van tenir molt en compte les reaccions i emocions que provoquen aquests tipus de pacients, el que sabem de les patologies, i si es tenen clares les cures infermeres, tant a l’hora de fer la contenció mecànica com les cures que cal seguir un cop el malalt està amb contenció.

Setembre 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email