La Jornada va ser inaugurada pel Dr. Enric Argelagués, director gerent de l’Institut Català de la Salut (ICS), la Dra. M. Luisa de la Puente, directora general d’Avaluació i Planificació del Departament de Salut, el Sr. Joan Sau, alcalde de Castelldefels, ciutat que acollia la Jornada, i el Dr. Xavier Corbella, gerent territorial de l’Àrea Metropolitana Sud.

La conferència inaugural, amb el títol L’experiència d’integració al Regne Unit, va anar a càrrec de Chris Ham, professor de política sanitària i gestió del Health Services Management Center de la Universitat de Birmingham. Durant la seva conferència, el professor Ham va explicar algunes de les experiències d’Atenció Integrada que s’han portat a terme al Regne Unit.

Hospital de Bellvitge :: eHub :: Jornada d’Intercanvi d’Experiències de la Gerència Territorial Metropolitana Sud

Hospital de Bellvitge :: eHub :: Jornada d’Intercanvi d’Experiències de la Gerència Territorial Metropolitana Sud

Hospital de Bellvitge :: eHub :: Jornada d’Intercanvi d’Experiències de la Gerència Territorial Metropolitana Sud

Hospital de Bellvitge :: eHub :: Jornada d’Intercanvi d’Experiències de la Gerència Territorial Metropolitana Sud

Va destacar que la integració assistencial exigeix la complicitat dels poders locals i la flexibilitat legislativa. També va dir que per aconseguir l’èxit i la consolidació de la integració assistencial es necessita temps –va parlar d’entre 10 i 15 anys-, paciència, recursos i el desenvolupament d’una xarxa important de relacions interprofessionals. Va destacar la necessitat de la integració clínica i de serveis, centrada en el pacient. Les experiències més positives en aquest sentit s’han donat en entorns de competència, i cal ser conscients que un model pot funcionar en una zona i no en una altra per les diferències de cada història i context.

Després de la conferència del Prof. Chris Ham, va tenir lloc una taula rodona moderada per la Dra. Pilar Fernández, directora mèdica de l’Hospital de Viladecans, en què es van exposar diverses experiències en el nostre territori que tenen en comú el treball en xarxa com a element d’innovació.

La Dra. Cristina Capdevila, subdirectora mèdica de l’Hospital Universitari de Bellvitge, va presentar les unitats funcionals oncològiques de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia, unitats que integren professionals d’aquests dos centres experts en cada tipus de tumor, amb una única porta d’entrada per al pacient.

En segon lloc, el Dr. Jordi Monedero, director del SAP Baix Llobregat Centre, va parlar sobre la figura del professional expert i va reflexionar sobre els reptes i les oportunitats que representa aquesta figura i una nova organització del treball en els equips d’atenció primària.

Finalment, la Sra. Carmen Gallardo, supervisora del procés ambulatori crònic de l’Hospital de Viladecans, va exposar l’experiència en el nostre territori de les rutes assistencials, un model per a l’abordatge i resolució de patologies concretes, on els recursos dels diferents nivells assistencials s’utilitzen de manera més coordinada i eficient.

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Jornada d’Intercanvi d’Experiències de la Gerència Territorial Metropolitana Sud

Sota el lema Fem xarxa, fem salut, la trobada es va plantejar com una oportunitat per intercanviar coneixements, aprendre dels millors resultats, consolidar projectes comuns i engegar-ne de nous.

En total hi va haver 20 comunicacions orals una exhibició de més de 220 pòsters sobre actuacions a nivell territorial, moltes d’elles basades en experiències d’atenció compartida.

Hospital de Bellvitge :: eHub :: Jornada d’Intercanvi d’Experiències de la Gerència Territorial Metropolitana Sud

En total, van ser premiats quatre treballs (dues comunicacions orals i dos pòsters). El primer premi a la comunicació oral va ser per a Experiència del primer any de vida d’un equip territorial de pediatria (C. Pujol, V. Morales, M. Lago, J. Fernández, E. Casan i M. Roca) de l’Equip de Pediatria de l’Alt Penedès; el segon premi va ser per a Anàlisi de trombòlisi en ictus isquèmic de l’Hospital Universitari de Bellvitge (P. Cardona, H. Garcia, M. Jato, A. Martínez, F. Rubio.

Hospital de Bellvitge :: eHub :: Jornada d’Intercanvi d’Experiències de la Gerència Territorial Metropolitana Sud

El primer premi per a pòsters va ser per a Calidad de vida en nonagenarios: género, funcionalidad y riesgo nutricional como factores asociados (F. Mera, A. Ferrer, N. Plaza, E. Fontana, E. López, M. Sánchez i L. Valderrama), de l’EAP el Pla de St. Feliu de Llobregat; i el segon premi per a pòsters va ser per a Nou model de preoperatori virtual mitjançant el sistema informàtic SAP-ECAP (D. Blanco, M. Parellada, A. Navarri, M. Noguera, M.J. Linares, A. Abad i D. Blanco), de l’Hospital de Viladecans.

Tothom va coincidir a destacar la gran aportació de treballs dels tres àmbits, d’un gran nivell de qualitat, la quantitat d’experiències de coordinació i integració entre nivells i l’èxit de participació. L’esforç de tots els professionals dels diferents nivells de la GTMS està donant els seus fruits i esperem que aquesta línia de treball integradora de processos continuï avançant en el futur.

Vegeu vídeo.

Vegeu fotos.
El conjunt de pòsters i presentacions es podran descarregar properament des de les intranets de l’HUB i Costa de Ponent.