Presentació d'una nova edició del protocol "Utilització de components sanguinis i hemoderivats"

La transfusió de components sanguinis i hemoderivats plasmàtics encara ocupa un lloc prominent en la medicina actual. Com altres eines terapèutiques, presenta riscos potencials que només es poden minimitzar si totes les activitats relacionades amb la recollida, preparació i administració dels components sanguinis es duen a terme d’acord amb uns protocols dirigits a preservar al màxim la seguretat del receptor.

Amb aquesta quarta edició del protocol d’Utilització de components sanguinis i hemoderivats, volem continuar proporcionant la informació necessària perquè el procés d’una transfusió de components sanguinis i hemoderivats es faci de la manera més segura possible. Aquesta seguretat s’inicia amb l’establiment d’una correcta indicació de la transfusió basada en l’anàlisi del balanç risc/benefici de la nostra actuació. Únicament des del convenciment sòlid que els beneficis superen els riscos és quan cal indicar la transfusió.

Com en edicions anteriors, aquest protocol que ha estat elaborat pel Comitè de Transfusions de l’HUB. Seguint les recomanacions derivades d’assaigs clínics i conferències d’experts, vol establir una referència de partida per prendre aquesta decisió.

Podeu consultar el protocol en l’apartat de Protocols, procediments i normatives de l’àrea de Suport al Treball Diari de la intranet de l’HUB, o directament en aquest enllaç.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email