El passat 18 de novembre, es va presentar, en el decurs de la LVII Reunió Anual de la Sociedad Española de Neurología, a Barcelona, la Guia de pràctica clínica (GPC) sobre l’atenció integral a les persones amb malaltia d’Alzheimer i altres demències.

Aquesta Guia, d’àmbit estatal, respon a un encàrrec realitzat pel Ministeri de Sanitat i Política Social i Igualtat al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, a través del Pla director sociosanitari i l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS).

L’equip elaborador de la GPC ha estat dirigit per la Sra. Carmen Caja, directora del Pla director sociosanitari; el Dr. Miquel Aguilar, neuròleg i cap de servei de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, i el Dr. Ramon Reñé, neuròleg i coordinador de la Unitat Funcional de Demències de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

L’assessorament metodològic ha anat a càrrec de la Dra. M. Dolors Estrada, metgessa preventivista de l’AIAQS.

La coordinació dels diferents subgrups de treball ha estat desenvolupada pel Dr. Jaume Campdelacreu, neuròleg de l’Hospital Universitari de Bellvitge; la Dra. Carme Ferrando, psicòloga del Pla director sociosanitari; la Dra. Pilar Quílez, neuròloga de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, i la Dra. Raquel Sánchez-Valle, neuròloga de l’Hospital Universitari Clínic.

En la redacció de la GPC, han col·laborat nombrosos professionals sanitaris i no sanitaris que intervenen en l’abordatge multidisciplinari i integral en l’assistència a les persones amb demències de Catalunya i d’altres comunitats autònomes.

Entre aquest grup, cal destacar alguns membres del nostre hospital que hi han intervingut com a autors: el Dr. Jordi Gascon, neuròleg, el Dr. Francesc Formiga, geriatra, i el Dr. Isidre Ferrer, anatomopatòleg.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email