Premi al Servei de Psiquiatria en Teràpia del Comportament i Medicina Conductual

El Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha estat guardonat amb el Diploma d’Honor de la XXVIII Jornada de Teràpia del Comportament i Medicina Conductual en la Pràctica Clínica, que es va celebrarar el passat 21 de març a Barcelona.

Aquest guardó ha reconegut la trajectòria d’excel·lència i la innovació del Servei de Psiquiatria, amb la posada en marxa de diversos programes rellevants en els darrers anys.

Així, en el període 2009-2010, la Unitat de Joc Patològic ha posat en marxa el programa integral d’atenció a la dona, i el programa de tractament cognitivoconductual per a pacients amb comorbiditat amb altres trastorns mentals severs. Així mateix, l’any 2011 aquesta mateixa Unitat ha desenvolupat el programa integral d’atenció a l’adolescent i jove i el programa per a jugadors patològics amb malaltia de Parkinson, alhora que ha seguit amb l’aplicació del programa Playmancer (videojoc terapèutic) com a mètode complementari de brain training associat al programa de tractament cognitivoconductual estàndard.

Per la seva banda, la Unitat de Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) ha desenvolupat, com a programes especials, el tractament protocolitzat integral dels TCA, en què diferents especialistes treballen de forma integrada a nivell ambulatori, d’hospital de dia i d’ingrés; l’ús de noves tecnologies per al maneig de la regulació emocional i vulnerabilitats neuropsicològiques; l’estudi protocolitzat de pacients amb obesitat (cirurgia bariàtrica); l’estudi i tractament d’homes amb TCA i d’obesitats amb trastorns per afartament; l’estudi i tractament dels TCA amb inici tardà, i col·laboracions internacionals d’investigació i xarxes de col·laboració amb grups nacionals i estrangers.

També el programa integral de tractament del TOC porta a terme diverses línies de treball en les quals és referent, com ara el tractament psiquiàtric i psicofarmacològic protocolitzat; el tractament cognitivoconductual individual protocolitzat; el tractament cognitivoconductual grupal obert i tancat protocolitzats, l’aconsellament familiar i l’estimulació cerebral profunda.

El diploma va ser recollit pel Dr. Josep M. Menchón, cap del Servei de Psiquiatria de l’HUB, acompanyat del Dr. Fernando Fernández Aranda i la Dra. Susana Jiménez Murcia.

Juny 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email