Posada en marxa de la nova Unitat Funcional de Peu Diabètic (UFPD)

El passat 13 de setembre va entrar en funcionament la nova Unitat Funcional de Peu Diabètic de l’hospital, convertint-se en un dels centres pioners a tot Catalunya. Aquesta permet que els especialistes que intervenen en la malaltia puguin abordar conjuntament i en una sola visita els malalts amb diabetis i risc a patir una lesió greu al peu.

Així doncs, l’objectiu de la UFPD és disminuir les consultes a urgències i l’hospitalització amb una correcta prevenció i tractament ambulatori de les lesions complexes, dinamitzar les exploracions complementàries i la comunicació entre els diferents professionals implicats en aquesta patologia. També permetrà accelerar el procés de curació de les úlceres per disminuir les complicacions, així com reduir el nombre d’amputacions majors.

Coordinada pel Dr. Albert Pérez, del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, la unitat està constituïda pels serveis d’Endocrinologia, Medicina Interna, Malalties Infeccioses, Cirurgia Vascular, Cirurgia Plàstica, Traumatologia i Rehabilitació, i compta amb el suport del personal d’infermeria i podologia. Inicialment, aquest tipus d’assistència s’està realitzant amb pacients de quatre centres d’atenció primària (Santa Eulàlia Sud, Santa Eulàlia Nord, Gornal i Bellvitge), a més del nostre propi centre, i pròximament s’ampliarà a la resta de centres que pertanyen a la zona de referència de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email