El Dr. Jordi Arruga, cap del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, va presidir el Comitè Organitzador del X Congrés de la Societat Europea de Neurooftalmologia EUNOS 2011, que es va celebrar entre els dies 18 i 21 de juny a l’Auditori Axa de Barcelona. També va formar part del Comitè Organitzador la Dra. Sílvia Muñoz, del Servei d’Oftalmologia.

Oftalmòlegs i neuròlegs de l’HUB participen en l’organització del X Congrés de la Societat Europea de Neurooftalmologia

Així mateix, van formar part del Comitè Local del Congrés els neuròlegs i neurocirurgians de l’Hospital Universitari de Bellvitge Dr. Juan José Acebes, Dr. Francisco Rubio, Dr. Txomin Arbizu, i Dr. Juan Antonio Martínez Matos.

Prop de 400 experts d’arreu d’Europa van participar en la reunió, en la qual es van tractar temes com ara la recerca de neuropròtesis visuals per a cecs, o l’estudi de les alteracions dels moviments oculars per a la detecció de malalties neurodegeneratives, entre d’altres.

La neurooftalmologia se centra en processos patològics d’origen neurològic que presenten manifestacions a nivell del sistema visual o del sistema motor ocular. És una subespecialitat clau en l’abordatge de diverses malalties, com ara l’esclerosi múltiple, que es pot presentar com una neuritis òptica; la miastènia gravis, que sovint comença amb alteracions de la mobilitat de l’ull o la parpella, o processos aneurismàtics que es manifesten per alteracions pupil·lars, entre d’altres.

És una subespecialitat tractada per neuròlegs o oftalmòlegs que han aprofundit els seus coneixements en aquest camp, i que no s’ha començat a estendre a casa nostra fins fa pocs anys. En l’actualitat, encara no està present en molts grans hospitals terciaris, tot i que resulta cada dia més imprescindible, ja que la correcta interpretació de signes oculars permet un diagnòstic precoç de molts processos neurològics greus.

El Congrés va incloure 5 cursos bàsics per a neuròlegs i oftalmòlegs, 3 taules rodones en què es van discutir temes controvertits, 10 sessions de presentacions orals i de pòsters (amb un total 36 comunicacions orals i 158 pòsters admesos), i 6 conferències magistrals.

En una de les conferències magistrals, el Dr. Manel Esteller, director del Programa d’Epigenètica i Biologia del Càncer de l’IDIBELL, va parlar de l’epigenètica dels desordres neuronals. Altres conferenciants van parlar sobre els esforços de diversos grups en el món per crear neuropròtesis visuals que puguin proporcional un sentit de la visió limitat però útil a pacients amb ceguesa profunda -un àmbit de recerca prometedor però on encara existeixen grans problemes per resoldre-, l’estudi de les alteracions dels moviments oculars per a la detecció de malalties neurodegeneratives, les malalties hereditàries del nervi òptic, o els efectes neurooftalmològics a distància del càncer.

La Societat Europea de Neurooftalmologia (EUNOS) es va constituir l’any 1993, i els seus congressos són biennals. La Unitat de Neurooftalmologia del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge és una de les unitats pioneres en el seu àmbit en la sanitat pública espanyola, i una de les unitats referents a Catalunya en l’estudi i tractament d’aquestes patologies. Així mateix, ha estat pionera a Espanya com a unitat de formació d’especialistes.

Juliol 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email