La Unitat Funcional de Mama (UFM) ha finalitzat l’última fase d’actualització del Protocol de tractament del càncer de mama, que ja està disponible a les intranets de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia. També podeu accedir-hi clicant aquí.

Nova edició del Protocol de tractament del càncer de mama de la Unitat Funcional de Mama (UFM)

Aquesta vegada s’ha fet una actualització del contingut i de la forma del Protocol. Algunes d’aquestes modificacions inclouen: aspectes innovadors en el diagnòstic per la imatge; noves indicacions de gangli sentinella i tècniques quirúrgiques; canvis conceptuals en l’elecció del tractament primari; diferents estudis histològics diagnòstics i de factors pronòstics, i els actuals esquemes de quimioteràpia i radioteràpia.

Tots aquests aspectes resumeixen els nous avenços en diagnòstic i tractament que tenen evidència científica i que pretenen millors resultats quant a increment de supervivència i menys morbilitat derivada del tractament de les pacients amb càncer de mama.

Pel que fa a la modificació de la forma, s’estrenen una maquetació i presentació més atractives que en fan més fàcil la lectura i consulta.

Per altra banda, des de fa pocs mesos, el Comitè de la UFM disposa d’una sala nova per a les seves reunions setmanals, dins de les aules de formació de l’ICO, dotada especialment de la tecnologia digital que fa possible la correcta i àgil presentació de tots els casos amb la seva corresponent iconografia.

Agost 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email