Nou equip de direcció de l’Hospital Universitari de Bellvitge

El passat 19 de juliol, el Consell d’Administració de l’ICS va ratificar la incorporació del Dr. Alfredo García com a gerent de l’Hospital Universitari de Bellvitge, cosa que ha permès iniciar formalment el procés de redefinició de l’organigrama de l’Hospital i configurar el nou equip de direcció.

Dins d’aquesta nova configuració, cal destacar el nomenament de la Dra. Berta Ortiga Fontgivell, que fins ara ocupava el càrrec de subdirectora mèdica de Gestió de Pacients, com a nova subgerent de l’Hospital Universitari de Bellvitge, i la del Dr. Carlos Bartolomé Sarvise, que fins ara ocupava el càrrec de subdirector mèdic de l’Àrea Quirúrgica, com a nou director mèdic de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Tots aquests canvis fan necessari reconfigurar l’estructura de la Direcció Mèdica, amb el nomenament del Dr. Antonio Martínez Yélamos com a subdirector mèdic de l’Àrea Mèdica, la Dra. Xènia Acebes Roldán com a coordinadora de Gestió de Pacients, i el Dr. José Manuel Francos Martínez com a coordinador del Bloc Quirúrgic. Tots tres reportaran directament al director mèdic de l’Hospital. La Dra. Cristina Capdevila Aguilera completa l’equip de la Subdirecció Mèdica, i continua com a subdirectora mèdica de l’Àrea Ambulatòria.

D’altra banda, el Dr. Miquel Fernández Castañer passarà a fer-se càrrec de la Direcció d’Organització i Sistemes.

La resta de direccions de l’Hospital queden com estaven, essent la Sra. M. Antonia Casado García la responsable de la Direcció Infermera, la Sra. Montserrat Castilla Fuentes responsable de la Direcció de Recursos Humans, el Sr. Josep Lluís Nin Blasco responsable de la Direcció de Gestió, i el Dr. Guillermo Bardají Álvarez responsable de la Direcció de Serveis Generals i Projectes.

Setembre 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email